Jeroen van der Geest, Algemeen directeur MidZuid

Met ingang van 2020 is Jeroen van der Geest algemeen directeur bij MidZuid. Het bestuur kiest met Jeroen voor ervaring binnen het sociaal werkbedrijf. We spreken Jeroen via een video-verbinding op zijn kantoor in Oosterhout.

Content Jeroen van der Geest 2

 

Tijdelijk?

In eerste instantie was mijn benoeming maar voor een jaar. “Dat had vooral te maken met het relatief snelle vertrek van Egbert Lichtenberg, de vorige directeur”, vertelt Jeroen. “Hij werd eind 2019 benoemd tot burgemeester van Altena. Zo’n vertrek komt plotseling. Egbert gaf 12 jaar leiding en laat een stabiele organisatie achter. Het bestuur wilde de tijd nemen om een goed profiel voor de nieuwe directeur op te stellen. Door de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, merkt het bestuur dat het erg fijn is als MidZuid een directeur heeft die voor een langere periode verbonden blijft aan het bedrijf. Daarom heeft het bestuur, na advies van de OR en het management van MidZuid, mijn aanstelling verlengd tot en met 2022.”

Iedereen telt mee

Misschien is het handig dat ik eerst iets meer over mezelf vertel. Ik ben opgegroeid in Den Haag. Niet bepaald met de zilveren lepel in de mond, maar in een eenoudergezin in een achterstandsbuurt. Gelukkig kreeg ik wel de ruimte om me te ontwikkelen. Ik volgde een opleiding facilitair management en mijn eerste baan was dagelijks manager van een conferentiecentrum. Het mooie van facilitair management is dat je met nagenoeg alles wat er leeft in de samenleving, te maken krijgt. Denk aan het servicen van gasten, het motiveren van medewerkers die vaak ‘kleine’ banen hebben, maar ook voeding, huisvesting, ict, communicatie en nog veel meer. Ik kan je vertellen, dan leer je snel. In die tijd, rond 1998, kwam ik in contact met twee ondernemers die me vroegen mee te doen bij het opzetten van een reïntegratiebedrijf. Dat sprak me aan. Ons motto was: ‘iedereen telt mee’. Dat droegen we actief en succesvol uit. ”

Terug naar Den Haag

Na het ondernemerschap was ik 7 jaar lang directeur van het sociaal werkbedrijf Midden Twente. Een bedrijf dat je goed kunt vergelijken met MidZuid. Toen ik twee jaar geleden werd gevraagd om een fusie in Den Haag te leiden, ook in het sociale domein, kon ik de verleiding niet weerstaan. Ik zag het als een uitdaging om in mijn geboortestad aan de slag te gaan. Dus ik heb die uitdaging aangenomen. Dit was een mooie ervaring.”

Werkgevers ontzorgen

En nu aan de slag bij MidZuid? “Inderdaad. Samen met het bestuur en het MT help ik bij het verder aanscherpen van de toekomstige strategie van MidZuid. Een sociaal werkbedrijf heeft voortdurend te maken met ontwikkelingen die grotendeels door de politiek worden bepaald. Egbert heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het bestuurlijke vertrouwen. De relaties met de gemeenten zijn goed. De organisatie staat als een huis. Die sterke uitgangspositie moeten we naar mijn mening gebruiken om te investeren in de private kant van ons bedrijf. Ik kijk daarbij vooral naar werkgevers. Hoe kunnen we hen nog beter helpen om werk geschikt te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Liefst zo inclusief en duurzaam mogelijk. En wij moeten hen daarbij ondersteunen en ontzorgen.”

Werkt voor iedereen

Jeroen tot slot: “De slogan van mijn voormalige bedrijf was ‘iedereen telt mee’. Die slogan richtte zich vooral op mensen die door omstandigheden aan de kant stonden. MidZuid gaat echt een stap verder met ‘werkt voor iedereen’. Dat is veel breder. Meer mensen aan de slag: dat levert maatschappelijk en financieel voordeel op. Voor werknemers, werkgevers, de overheid en voor de samenleving als geheel. Kortom, voor iedereen. Daar geloof ik in.”

NB. Foto's zijn gemaakt in tijden dat het corona-virus nog niet in ons land was.