Doelgroep

  • Medewerkers

  • Uitkeringsgerechtigden

Doelstelling

Het bepalen van mogelijke aanpassingen in de werksituatie en (als er sprake is van verzuim) re-integratiemogelijkheden, met oog op duurzame inzetbaarheid.

Werkwijze

We gaan na of de functie past of aan te passen is. Dat doen we door een dossierstudie (in de vorm van een functionele mogelijkhedenlijst), een gesprek met de werkgever, een gesprek met de deelnemer en een bezoek aan de werkplek.

Resultaat

Een arbeidsdeskundig advies gericht op duurzame inzetbaarheid met eventuele aanbevelingen tot aanpassingen in het werk. Je kunt denken aan aanpassingen op het gebied van: Een arbeidsdeskundig advies gericht op duurzame inzetbaarheid met eventuele aanbevelingen tot aanpassingen in het werk. Je kunt denken aan aanpassingen op het gebied van: 

  • Persoonlijk functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  • Dynamische handelingen
  • Statische houdingen
  • Werktijden

Duur

De duur van een arbeidsdeskundig advies is afhankelijk van de vraag en in overleg.