Doelgroep

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Medewerkers in een re-integratietraject: spoor 1, spoor 2 of outplacement

Doelstelling

Het verkrijgen van een beeld van de mogelijkheden van de deelnemer om de afstand tot de arbeidsmarkt vast te stellen.

Werkwijze

Na een dossieronderzoek vinden er (maximaal twee) gesprekken plaats. Ook brengen we de basiscompetenties in beeld, namelijk: inzet en motivatie, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken, regels nakomen en respect. Vervolgens stellen we een eerste diagnose van de werknemersvaardigheden vast. resultaat Een rapportage met de diagnose en advies over re-integratie.

Resultaat

Een rapportage met de diagnose en advies over re-integratie.

Duur

De duur van de intake is twee uur. De rapportage leveren we binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht aan.