Doelgroep

  • Uitkeringsgerechtigden (WWB, Wajong, arbeidsongeschiktheidsuitkering).

  • Medewerkers in een re-integratietraject: spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Doelstelling

Het coachen van de medewerker en het bieden van handvatten aan de werkgever, zodat de medewerker duurzaam ingezet kan worden en blijven.

Werkwijze

De jobcoach maakt naar aanleiding van de concrete vraag een coachingsplan met doelen, activiteiten en een urenplanning. De medewerker krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma. Jobcoaching is gericht op gedrag op de werkvloer, sociale vaardigheden, omgaan met collega’s en daarnaast op de uitvoering van het werk. De jobcoach maakt naar aanleiding van de concrete vraag een coachingsplan met doelen, activiteiten en een urenplanning. De medewerker krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma. Jobcoaching is gericht op gedrag op de werkvloer, sociale vaardigheden, omgaan met collega’s en daarnaast op de uitvoering van het werk. 

Na de vooraf vastgestelde periode worden de afspraken in het coachingsplan geëvalueerd door de directe leidinggevende, de medewerker en de jobcoach en wordt een eindrapportage opgesteld. 

Sociaal Werkbedrijf MidZuid is, samen met de (leer)werkbedrijven WVS en ATEA, een door UWV erkende jobcoachorganisatie.

Resultaat

De medewerker kan zijn werk zelfstandig uitvoeren en de werkgever heeft handvatten om de medewerker te coachen en aan te sturen in het werk.

Duur

De jobcoach begeleidt de medewerker maximaal zes maanden. Indien nodig kan er een vervolgtraject worden gestart.