Doelgroep

  • Uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong, arbeidsongeschiktheidsuitkering).
  • Medewerkers in een re-integratietraject: spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Doelstelling

Het verbeteren van de arbeids- en werknemersvaardigheden met behulp van een stage, sociale activering gericht op werk (arbeidsactivering) of re-integratie-instrument.

Werkwijze

Op basis van de ontwikkeldoelen van de deelnemer zoeken we een passende leerwerkplek: een werkplek waar ruimte is voor de ontwikkelen trajectdoelen van de deelnemer en de opdrachtgever. Wij beschikken zowel intern als extern over een groot en gevarieerd aanbod van (leer) werkplekken. Op basis van de ontwikkeldoelen van de deelnemer zoeken we een passende leerwerkplek: een werkplek waar ruimte is voor de ontwikkelen trajectdoelen van de deelnemer en de opdrachtgever. Wij beschikken zowel intern als extern over een groot en gevarieerd aanbod van (leer) werkplekken. 

Het leerwerken start met een korte intake. De deelnemer wordt op de werkplek begeleid. Tussentijds en afsluitend is er een terugkoppeling naar de opdrachtgever over de voortgang. 

Leerwerken kan los worden ingezet, maar ook als onderdeel van een traject met meerdere instrumenten.

Resultaat

De deelnemer heeft zich ontwikkeld binnen de vastgestelde doelen.

Duur

Leerwerken duurt drie maanden met een optie tot verlenging.