Doelgroep

Mensen die werken of leerwerken en niet of mogelijk niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zij vallen onder de Wajong of Participatiewet.

Doelstelling

Het bepalen van de loonwaarde van een medewerker op de werkplek.Talent6 logo

Werkwijze

Na een dossieronderzoek en werkplekobservatie, nemen we een interview af met de werkgever. Op basis daarvan maken we een rapportage. In het eerste deel van de loonwaardebepaling meten we de werkprestatie op basis van Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid. Deze zetten we af tegen de normprestatie en het normloon. Dat betekent dat we de prestatie en het loon vergelijken met dat van iemand die in die werksituatie normaal zou presteren. Na een dossieronderzoek en werkplekobservatie, nemen we een interview af met de werkgever. Op basis daarvan maken we een rapportage. In het eerste deel van de loonwaardebepaling meten we de werkprestatie op basis van Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid. Deze zetten we af tegen de normprestatie en het normloon. Dat betekent dat we de prestatie en het loon vergelijken met dat van iemand die in die werksituatie normaal zou presteren. 

In het tweede deel gebruiken we een competentiemodel met zes basiscompetenties werknemersvaardigheden zoals door TNO is ontwikkeld. Dit onderdeel is gericht op het beschrijven van het gedrag en de ontwikkeling van de medewerker. 

Talent6 is gevalideerd door Blik op Werk en voldoet aan alle door de overheid gestelde eisen, zoals de ministeriële regeling. Het instrument geeft inzicht in wat mensen wél kunnen en sluit daardoor aan bij nieuwere vormen van personeelsbeleid. Hierdoor is het ook goed te gebruiken bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Resultaat

Een loonwaardebepaling van de medewerker op basis van Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid en Talent6.

Duur

De totale loonwaardebepaling duurt circa vijf uur.