Doelgroep

  • Uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong, arbeidsongeschiktheidsuitkering).
  • Medewerkers in een re-integratietraject: spoor 1, spoor 2 of outplacement

Doelstelling

Het inzetten van aangepaste en/of combinaties van producten om nog beter aan te sluiten bij de vraag.

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag kunnen we met de opdrachtgever trajecten op maat verzorgen door passende producten te combineren. Mogelijkheden zijn:

  • Voortraject voor een dienstverband Beschut Werken.
  • De inzet van leerwerken voor diverse doelstellingen, bijvoorbeeld gericht op motivatie.
  • Een werkstage, gericht op het ontwikkelen en behouden van werkervaring en werkritme en het opdoen van werknemersvaardigheden.
  • Sociale activering voor mensen met een zeer grote afstand tot werk.
  • Arbeidsmatige dagbesteding vanuit de WMO voor mensen met een zeer grote afstand tot werk. 

Door de samenwerking met het WerkgeversServicepunt, ROC’s en andere opleidingsinstituten kunnen trajecten met baangarantie worden ingezet.

Resultaat

Een traject op maat waarmee we de deelnemer de mogelijkheid bieden om te switchen, door te ontwikkelen of juist een stapje terug te doen als dat nodig is.

Duur

Het traject duurt drie tot maximaal drieëntwintig maanden, afhankelijk van de doelstelling.