Doelgroep

  • Jongeren zonder startkwalificatie
  • Uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong)

Doelstelling

Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van een duurzame plaatsing bij een werkgever.

Werkwijze

We helpen de deelnemer bij het ontwikkelen van vakvaardigheden. Hij of zij doorloopt een BBL- of BOL-traject of behaalt een erkende praktijkverklaring. Aanvullende praktische scholing en begeleiding maken ook onderdeel uit van het opleidingstraject. Daarnaast besteden we aandacht aan de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Aan het eind wordt de deelnemer bemiddeld naar een reguliere werkgever.

Resultaat

De deelnemer beschikt over de benodigde kwalificatie, vak- en werknemersvaardigheden, met als resultaat een baan.

Duur

Het opleidingstraject duurt drie maanden tot een jaar.