Doelgroep

Mensen met complexe (multi)problematiek bij wie onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en knelpunten in relatie tot werk.

Doelstelling

Het inzicht krijgen in het vermogen van de deelnemer om binnen maximaal twee jaar een (reguliere) werkplek te hebben.

Werkwijze

Er vindt een uitgebreide intake plaats. Vervolgens plaatsen we de deelnemer voor maximaal zes weken bij een of meerdere werksituaties en werksoorten. Hierbij observeren we hem of haar, zodat we een beeld krijgen van de mogelijkheden, knelpunten en affiniteiten.

Resultaat

Een eindrapportage met de competenties en mogelijkheden van de deelnemer en informatie over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen deelnemer zich kan ontwikkelen. Daarnaast geven we advies over een eventueel vervolg en specifieke voorzieningen.

Duur

Het praktijkassessment duurt zes weken.