Doelgroep

Werkzoekenden

Doelstelling

Het inzicht krijgen in de belemmeringen van de deelnemer bij het krijgen van een plek op de arbeidsmarkt.

Werkwijze

De deelnemer vult een vragenlijst in. Anders dan bij de Werkscan wordt ook het zoekgedrag hierin meegenomen. Als de deelnemer dat wil, vindt er op basis hiervan een gesprek plaats met de arbeidsdeskundige. Hierbij wordt de methode van motiverende gespreksvoering gehanteerd, zodat de motivatie voor verandering wordt vergroot. Tijdens het gesprek formuleert de deelnemer actiepunten waarmee hij of zij vervolgens aan de slag gaat.

Resultaat

Een Scan Werkvermogen houdt de deelnemer een spiegel voor en stimuleert om zelf (of met ondersteuning) actie te ondernemen op zijn of haar inzetbaarheid. De uitkomsten van de scan zijn alleen bedoeld voor de deelnemer en worden dus niet gedeeld met anderen.

Duur

Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten en het gesprek met de arbeidsdeskundige ongeveer twee uur.