Doelgroep

Werkzoekenden met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt die over onvoldoende vaardigheden beschikken om zelfstandig te solliciteren, maar voldoende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden hebben.

Doelstelling

Het ontwikkelen van voldoende vaardigheden om zelfstandig te solliciteren.

Werkwijze

We nemen in de training alle aspecten van het solliciteren door. De deelnemer leert om een goed cv op te stellen en deze aan te passen naar aanleiding van passende vacatures. Daarnaast oefenen we met het schrijven van een sollicitatiebrief en een korte motivatie. Met het kwaliteitenspel brengen we de kwaliteiten van de deelnemer goed in beeld en we maken gebruik van rollenspellen om netwerk- en sollicitatiegesprekken te oefenen. Ook solliciteren via social media en andere digitale toepassingen komen aan bod. We nemen in de training alle aspecten van het solliciteren door. De deelnemer leert om een goed cv op te stellen en deze aan te passen naar aanleiding van passende vacatures. Daarnaast oefenen we met het schrijven van een sollicitatiebrief en een korte motivatie. Met het kwaliteitenspel brengen we de kwaliteiten van de deelnemer goed in beeld en we maken gebruik van rollenspellen om netwerk- en sollicitatiegesprekken te oefenen. Ook solliciteren via social media en andere digitale toepassingen komen aan bod. 

Er wordt klassikaal in kleine groepjes gewerkt om optimaal van elkaar te kunnen leren. De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal tien deelnemers.

Resultaat

De deelnemer heeft inzicht in zijn of haar kwaliteiten en kan op een eigentijdse manier solliciteren en netwerken.

Duur

De sollicitatietraining bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel.