Doelgroep

Werkgevers(verenigingen) die werken met of openstaan voor werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling

Het bieden van handvatten aan de deelnemer voor het begeleiden en aansturen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkwijze

We helpen de deelnemer bij het herkennen van en omgaan met gedrag. Tijdens de training maken we gebruik van begeleidingskaarten. Deze kaarten beschrijven de kenmerken van het soort gedrag en daarbij passende begeleiding. Er zijn zeven verschillende gedragscategorieën:

  • Faalangstig
  • Teruggetrokken
  • Verstandelijk beperkt
  • Slecht geconcentreerd
  • Impulsief
  • Vasthoudend
  • Niet-sociaal

De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien deelnemers. De deelnemer krijgt de begeleidingskaarten na afloop van de training mee naar huis.

Resultaat

De deelnemer herkent verschillend gedrag bij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en weet welke begeleiding en aansturing dit vraagt.

Duur

De training duurt één uur en wordt kosteloos aangeboden aan werkgevers in de arbeidsmarktregio West-Brabant.