Doelgroep

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en van wie het taalniveau en de sociale vaardigheden voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan een groepsproces.

Doelstelling

Het vergroten van de kans op een passende werkplek. 

Werkwijze

We behandelen de volgende thema’s: 

  • Zes basiscompetenties werknemersvaardigheden: inzet en motivatie, flexibiliteit, samenwerken, resultaatgerichtheid, respect en regels nakomen.
  • Kwaliteiten en ontwikkelpunten.
  • Normen en waarden.
  • Persoonlijke verzorging en presentatie.
  • Basisvaardigheden PC (social media, vacatures zoeken). 

We werken vooral praktisch met actieve oefeningen en rollenspellen en maken gebruik van het groepsproces. De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal tien deelnemers. De training is goed te combineren met leerwerken. 

Resultaat

De deelnemer is zich bewust van eigen gedrag in een werksituatie, kan zich beter presenteren en heeft een perspectief op werk ontwikkeld. 

Duur

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel.