Doelgroep

  • Uitkeringsgerechtigden (WWB, Wajong, arbeidsongeschiktheidsuitkering).

  • Medewerkers in een re-integratietraject: spoor 1, spoor 2 of outplacement.

Doelstelling

Het begeleiden van een traject dat is gericht op arbeidsontwikkeling, re-integratie en behoud van werk.

Werkwijze

De trajectbegeleider helpt de deelnemer om de doelen die zijn vastgesteld te bereiken. Hierbij gaan we uit van bekwaamheid (vaardigheden) en bereidheid (motivatie). De begeleiding wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de deelnemer. In gesprekken staan we stil bij het functioneren, de mogelijkheid tot verandering, de werkinstructies, het bewaken van de voortgang en het evalueren en eventueel bijsturen van de resultaten. Voortgangsrapportages zijn ook onderdeel van trajectbegeleiding.

Resultaat

Een trajectplan met concrete doelen waarmee de deelnemer in beweging komt en blijft.

Duur

Trajectbegeleiding is altijd maatwerk, omdat het afhangt van de vaardigheden en motivatie van de deelnemer. De duur en de intensiteit van de begeleiding varieert.