Doelgroep

Statushouders die moeten starten met de inburgering of dit al afgerond hebben.

Doelstelling

Het opdoen van werkervaring en ontwikkelen van taal- en werknemersvaardigheden. 

Werkwijze

De trajecten zijn gericht op leren en werken en opgezet vanuit de gedachte dat inburgeren beter slaagt door te participeren. Voorbeelden van trajecten zijn: 

  • Leerwerken en taal
  • Duale inburgering
  • Maatschappelijke begeleiding 

Deze trajecten kunnen gecombineerd worden met het product leerwerken. 

Voor een doorstroom naar betaald werk werken we samen met het WerkgeversServicepunt. 

Resultaat

Een verbeterde arbeidsmarktpositie met waar mogelijk doorstroom naar betaald werk. 

Duur

Het traject voor statushouders is afhankelijk van de doelstelling en duurt minimaal zes maanden.