Doelgroep

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Medewerkers in een re-integratietraject: spoor 1, spoor 2 of outplacement

Doelstelling

Het verkrijgen van een beeld van de mogelijkheden van de deelnemer om zijn/haar positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Werkwijze

Na een dossieronderzoek gaan we met de deelnemer in gesprek. OokNa een dossieronderzoek gaan we met de deelnemer in gesprek. Ook brengen we de basiscompetenties in beeld, namelijk: inzet en motivatie, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken, regels nakomen en respect. Vervolgens stellen we een eerste diagnose van de werknemersvaardighedenvast.

Resultaat

Een trajectplan met de doelen, activiteiten en wijze van begeleiding.

Duur

De uitgebreide intake duurt maximaal vier uur. De rapportage leveren we binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht aan.