De afgelopen periode hebben we het bedrijf Hyperpro wel vaker voorbij zien komen.

Ze waren natuurlijk al een van de finalisten van de Participatieprijs in 2017 en ze stonden ook met een mooie testimonial in Het Kontakt (editie februari 2018). Wij zijn dan ook blij en trots dat we Hyperpro mogen verwelkomen als ambassadeur. 

Hyperpro doet er als bedrijf alles aan om mee te werken aan een inclusieve samenleving. Iedereen telt mee en dat is terug te zien in hun diverse personeelsbestand. Er werken kandidaten vanuit de WIA, Wajong, WSW en het doelgroepenregister. Ook bieden zij stages aan voor leerlingen van praktijkscholen. Het lukt hen om elk persoon op waarde te schatten, zonder dat zij hierbij rekening houden met de beperking die deze persoon wellicht heeft. Zij volgen de discussie in de politiek op de voet en hebben een hele duidelijke mening, wij vinden dat iedere medewerker gelijk is en met gelijke salarissen beloond moeten worden.

Welkom bij de club en op naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet!