4 februari organiseerde Maartje Franssen samen met haar collega Coen Broeders voor het tweede jaar op rij de Ambassadeurs Netwerk Bijeenkomst.

Wij werden met onze ambassadeurs van WerkgeversServicepunt, regio MidZuid ontvangen bij Praktijkschool De Zwaaikom. Deze ondernemers zijn allemaal actief bezig met inclusief ondernemen en hebben mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om invulling te kunnen geven aan de Banenafspraak van de Participatiewet hebben we elkaar hard nodig. Deze dag stond dan ook in het teken van de verbinding tussen de 3 O’s. Bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die zelf niet in staat zijn een plaats te verdienen op de reguliere arbeidsmarkt. Een groot deel van deze groep werkzoekenden past niet bij de complexiteit van de bestaande functies.

Onderwijs

Dit weet de directeur van Praktijkschool De Zwaaikom als geen ander. Salo Timmermans: “Wij kijken vooral naar wat iemand juist goed kan en vormen samen met de werkgever een passende baan. We denken dus niet vanuit bestaande functies maar naar wat passend is bij de talenten van de scholieren.”  

Overheid

Peter Volkers, commercieel directeur MidZuid, was de dagvoorzitter en ging o.a. in gesprek met Matthijs van Oosten - wethouder gemeente Altena - en Jeroen van der Geest - algemeen directeur MidZuid - over de rol van de overheid.

Wethouder Van Oosten: “Wij als gemeente zien ook dat het gat tussen vraag en aanbod groot is. De mensen die nu nog niet aan het werk zijn moeten eerst “werkfit” gemaakt te worden. MidZuid heeft de infrastructuur om dit te doen. Er wordt dan ook hard gewerkt aan het inrichten van zogenaamde branchestraten waar mensen middels leren en werken weer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.” Jeroen van der Geest vervolgt: “Door gezamenlijk op te trekken hebben we al veel successen geboekt, maar we zijn er nog niet. Projecten als 'Perspectief op Werk' en 'Duale inburgering' zorgen dat we ook die doelgroepen de aandacht geven die ze verdienen. Hierdoor weten we toch weer mogelijkheden te creëren om de vacatures bij de werkgevers in te vullen.”  

Ondernemers

We sloten het officiële gedeelte af met een inspirerend verhaal over functiecreatie. Het doel is om personeel efficiënter in te zetten en waar mogelijk goedkoper zonder dat dit ten koste gaat van de 'productie'. Brigitte van Lierop, co-creator van deze methode en eigenaar van Disworks, vertelde hoe je dat doet: "met functiecreatie worden bedrijfsprocessen anders ingericht. Bijvoorbeeld door het afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid.”  

Vele van de ambassadeurs die er waren passen functiecreatie al toe. Soms zelfs zonder dat ze zich er bewust van zijn, soms in samenwerking met de werkgeversadviseurs van MidZuid. We hopen dat steeds meer bedrijven gaan 'omdenken' om op deze manier invulling te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen er toe doet. Ben je werkgever en wil je hier meer over weten? Neem dan contact met Maartje op en ze denkt graag met jou mee!