MidZuid in Oosterhout helpt in 2018 maar liefst 220 mensen aan werk.

In samenwerking met werkgevers, UWV, de gemeenten Altena (eerder Aalburg, Werkendam en Woudrichem), Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout en maatschappelijke organisaties lukt het steeds beter om mensen duurzaam te plaatsen. Zij vinden net als wij dat niemand onnodig aan de kant moet staan en dat iedereen werk verdient.

Op de arbeidsmarkt

Eind 2018 werken 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij MidZuid. Ongeveer 80% van hen werkt bij partners uit het bedrijfsleven, gemeenten of maatschappelijke organisaties. In de regio Dongemond verzorgt WerkgeversServicepunt West-Brabant, subregio MidZuid de duurzame plaatsingen bij werkgevers. ”Daarnaast helpen wij medewerkers te groeien om uiteindelijk werk te vinden dat goed bij ze past. “Met de nieuwe naam lukt het nog veel beter om aan de buitenwereld te laten zien, wat MidZuid allemaal doet. Dat is belangrijk”, vertelt Egbert Lichtenberg, Algemeen Directeur van MidZuid, “alleen zo is het mogelijk om samen te groeien naar een samenleving waarin iedereen zo veel als mogelijk mee doet. Onze deuren staan voor heel veel inwoners open. Voor leerlingen van praktijkscholen die leerwerken bij MidZuid. Maar ook voor nieuwe Nederlandse inwoners (statushouders) die met het project ‘taal op de werkvloer’ de taal leren en zo de baan krijgen die bij hen past.”

Financieel

De organisatie is stabiel gebleven in omvang en de bedrijfsvoering is in control. Mede door incidentele meevallers sluit MidZuid 2018 af met een financieel beter resultaat dan begroot. Dankzij de goede resultaten van het bedrijf heeft het algemeen bestuur besloten om ruim €648.000 terug te geven aan de deelnemende gemeenten, waardoor de deelnemende gemeenten over 2018 per saldo gezamenlijk €1.107.000 bijdroegen aan de exploitatie van MidZuid. “Dat is een mooi resultaat en het bestuur is blij dat om te zien dat MidZuid werkt voor iedereen.”, aldus voorzitter Paula Jorritsma.

Jaarverslag in 1 oogopslag