Er is bij MidZuid nog steeds voortdurend aandacht voor de uitvoering van de maatregelen die hierbij horen.

Algemeen directeur Jeroen van der Geest houdt alle medewerkers per brief of e-mail op de hoogte. Ook neemt hij regelmatig persoonlijke boodschappen op in een video. Ook relaties waar medewerkers van MidZuid via detachering werken, krijgen een e-mail van hun vaste contactpersoon wanneer er zaken wijzigen. Er is een crisisteam ingericht, onder leiding van Jeroen van der Geest. Zij besluiten over het inrichten van de werkruimtes, en andere keuzes die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de geldende maatregelen. 

MidZuid werkt door!

We werken door. Alle werkzaamheden in de catering, fietsenstalling, groenvoorziening, logistiek, postbezorging, productie, schoonmaak en via detachering bij werkgevers gaan zoveel als mogelijk door. Al deze locaties zijn volledig ingericht op de eisen van een 1,5 meter samenleving. Ook de instroom van nieuwe kandidaten via zowel de Participatiewet als in arbeidsvoorbereidingstrajecten is op een veilige manier nog steeds mogelijk. Waar werkzaamheden thuis uitgevoerd kunnen worden, gebeurt dit ook. 

Mondkapjes

Wel is het dragen van mondkapjes verplicht in het groepsvervoer, in een (werk) auto als je daar met meer dan 1 persoon in zit en als je jezelf verplaatst in de gangen. Pas wanneer je op je werkplek zit en je voldoende afstand kunt houden van collega's, zet je het mondkapje af. 

Het Coronaprotocol

MidZuid heeft een coronaprotocol vastgesteld en volgt deze in de dagelijkse werkzaamheden. 

Coronaprotocol MidZuid

Deze regels gelden nog steeds:

  • Houd altijd minimaal 1,5 meter (2 armlengten) afstand, binnen en buiten.
  • Groet zonder elkaar aan te raken, dus geen handen geven/schudden (ook geen high-fives of een boks)
  • Was je handen vaak en met zeep.
  • Nies en hoest in je elleboog.
  • Draag een mondkapje waar dat moet.
  • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten. Bij (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden: BLIJF thuis en beperk het contact met andere mensen! Heeft één huisgenoot/gezinslid eerder genoemde (milde) verkoudheidsklachten of een verhoging? BLIJF thuis en beperk het contact met andere mensen! En bel met de GGD (0800 1202) om te weten wat je moet doen. Ben je weer hersteld en wil je weer komen werken? Neem dan eerst contact op met je leidinggevende en/of consulent, voordat je weer komt werken. Het is namelijk heel belangrijk dat we zeker weten dat je 24 uur geen klachten meer hebt gehad. 
  • Heb je koorts of ben je benauwd, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
  • Heb je twijfels over het wel of niet werken vanwege medische redenen, neem dan contact op met je leidinggevende of consulent.
  • Als je kan thuiswerken, dan doe je dat. We werken niet meer 'gewoon' op kantoor. Ook het managementteam komt nog maar in kleine groepjes per dag naar kantoor.
  • Wij weten dat het niet voor iedereen mogelijk is om het werk dat je doet, thuis te doen. Collega’s die de werkzaamheden thuis kunnen uitvoeren, doen dit in ieder geval tot nader bericht. Omdat MidZuid nog altijd veel verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk uit wil blijven voeren, bijvoorbeeld het productieproces, de schoonmaak, de groenvoorziening (groenonderhoud, postbezorging en fietsenstalling), de salarisbetaling en meer, komen hiervoor nog elke dag collega’s naar de locaties in de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en naar Wilhelminakanaal Noord. Voor deze collega’s geldt dat zij zich moeten houden aan de maatregelen die hierboven staan. In de productieomgeving zorgen wij ervoor dat er geen grote groepen dichtbij elkaar werken en er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
  • In het bedrijfsrestaurant kan nog steeds eten worden gekocht. We zorgen voor gespreide tijden, maken gebruik van mondkapjes en hebben het restaurant ingericht zodat je gemakkelijk 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Staat er een rij? Houd dan ook weer afstand van elkaar;
  • Vervoer op maat blijft rijden. In elk soort vervoer (taxi of werkauto's) zijn mondkapjes verplicht. 
  • De kerntaken, zoals re-integratietrajecten, inburgering, stages en andere opleidingen en trainingen gaan door. Moet je hiervoor intakegesprekken houden, dan mogen die op kantoor gevoerd worden.
  • Trainingen en opleidingen die noodzakelijk zijn om je werk uit te mogen blijven voeren en niet digitaal kunnen plaatsvinden, zoals VCA, gaan door.
  • Overleggen met collega’s of relaties buiten MidZuid vinden alleen online plaats, via Microsoft Teams.
  • Ook belangrijk, de salarissen worden gewoon betaald! Houd er rekening mee dat sommigen mutaties (aanvragen) nog niet verwerkt zijn, bijvoorbeeld een declaratie. Met terugwerkende kracht wordt dit gecorrigeerd;
  • Heb je een afspraak met de bedrijfsarts? Deze is telefonisch of fysiek bij MidZuid op kantoor;
  • Ben je individueel gedetacheerd? Volg dan de maatregelen op van het bedrijf waar je werkt. Wij hebben contact met alle bedrijven waar jullie werken;
  • In deze tijd verlof opnemen is erg belangrijk. Probeer dan ook om je verlof gewoon op te nemen zoals voor de corona-tijd. De regel blijft dat je maximaal 2 weken mag meenemen naar 2021. Dit betekent als je 16 uur werkt, je 32 uur mag meenemen naar volgend jaar en als je bijvoorbeeld 40 uur werkt is dit 80 uur.
  • De klimaatbeheersing is gecontroleerd door professionals en is goedgekeurd. De klimaatbeheersing bij MidZuid zorgt niet voor de verspreiding van het corona-virus. In de kantoorruimten waar een airco hangt of waaiers staan, is het nog steeds niet toegestaan om deze aan te zetten als je met meerdere mensen in een ruimte bent.

Ondersteuning van de maatschappij

De veiligheid van alle betrokken mensen bij MidZuid staat voorop. We willen de belangrijke processen binnen MidZuid zoveel mogelijk door laten gaan, om zoveel mogelijk maatschappelijke ondersteuning te bieden. De hele organisatie is aangepast naar het 'nieuwe normaal'. Dat betekent dat we in ons werk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat is nodig om alle belangrijke en onmisbare werkzaamheden door MidZuid, waar dat mogelijk is, door te laten gaan om de maatschappij te blijven ondersteunen.

Zoek je steun of een luisterend oor?

Heb je een vraag, maak je je zorgen, spreek je nog maar weinig mensen of zoek je hulp? Neem dan contact op met je consulent en/of leidinggevende!

We vragen om begrip

Het crisisteam vraagt om begrip voor deze situatie en voor het feit dat sommige taken nu minder goed of niet uitgevoerd kunnen worden. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen. Heb je vragen? Neem dan contact op met je consulent en/of leidinggevende of met iemand uit het crisisteam via ons algemene nummer 0162 374 000. We houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen via de e-mail, post en onze website. We doen dit samen!

Bedankt voor jullie begrip!