Er is bij MidZuid nog steeds voortdurend aandacht voor de uitvoering van de maatregelen die hierbij horen.

Remco Wijnia, houdt als tijdelijk waarnemend directeur alle medewerkers per brief of e-mail op de hoogte. Ook neemt hij regelmatig persoonlijke videoboodschappen op. Ook relaties waar medewerkers van MidZuid via detachering werken, krijgen een e-mail van hun vaste contactpersoon wanneer er belangrijke zaken wijzigen. Daarnaast is er een crisisteam ingericht, onder leiding van Remco Wijnia. Het crisisteam besluit over de inrichting van werkruimtes en andere keuzes die gemaakt moeten worden om te (blijven) voldoen aan de geldende maatregelen. En zo besmettingen bij MidZuid te voorkomen.  

Veilig samenwerken

Om samen veilig te kunnen werken, houden wij ons aan de geldende maatregelen van de RIVM. De publieke dienstverlening voor gemeenten (zoals groenonderhoud, postbezorging, schoonmaak en catering), het productieproces en de noodzakelijke administratieve werkzaamheden zoals salaris-, factuurbetalingen en personeelszaken gaan door. Het collectief vervoer en de (werk)auto's rijden. In beide vervoerssituaties is een mondkapje verplicht. Waar mogelijk werken we thuis en weer gedeeltelijk op kantoor. Opleidingen en cursussen mogen wel weer op een locatie gehouden worden! Uiteraard houden we ons hierbij aan de geldende maatregelen. De gesprekken met de bedrijfsarts worden telefonisch en fysiek gehouden. De bedrijfsarts is tegenwoordig één dagdeel bij MidZuid aanwezig, om gesprekken die echt fysiek moeten plaatsvinden door te laten gaan.

Het Coronaprotocol

MidZuid heeft een coronaprotocol vastgesteld en volgt deze in de dagelijkse werkzaamheden. 

Coronaprotocol MidZuid

Deze belangrijkste basisregels die gelden bij locaties van MidZuid vind je hier:

  • Blijf thuis bij klachten die op corona-klachten lijken. Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten. Bij (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden: BLIJF thuis en beperk het contact met andere mensen! Heeft één huisgenoot/gezinslid eerder genoemde (milde) verkoudheidsklachten of een verhoging? BLIJF thuis en beperk het contact met andere mensen! Meld dit aan je leidinggevende of consulent. En bel met de GGD (0800 1202) om te weten wat je moet doen. Ben je weer hersteld en wil je weer komen werken? Neem dan eerst contact op met je leidinggevende en/of consulent, voordat je weer komt werken. Het is namelijk heel belangrijk dat we zeker weten dat je 24 uur geen klachten meer hebt voordat je komt werken.
  • Heb je koorts of ben je benauwd? Of heeft een huisgenoot koorts of is hij/zij benauwd? Dan blijven jij en je huisgenoten thuis.
  • Heb je twijfels over het wel of niet werken vanwege medische redenen, neem dan contact op met je leidinggevende of consulent.
  • Houd binnen en buiten minimaal 1,5 meter afstand (dat zijn 2 armlengten). Dat geldt ook als je werkt in groepsverband;
  • Groet iemand zonder elkaar aan te raken, dus geen handen geven/schudden (ook geen high-fives of een boks)
  • Was vaak je handen en met water en zeep, droog daarna goed je handen af met een papieren doekje. 
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
  • Mondkapjes zijn verplicht als je met meer dan 1 persoon in een (werk)auto of in de bus van het groepsvervoer zit. Draag je geen mondkapje, dan riskeer je een boete van € 95,-.
  • Mondkapjes zijn niet meer verplicht, draag deze alleen als je je hierbij prettig voelt of als je geen 1,5 meter afstand kan houden.

Zo doen we het bij MidZuid:

  • We ondersteunen zoveel als mogelijk de GGD door samen met een eventueel besmette collega bron- en contactonderzoek te doen. Zodat zij snel op de hoogte kunnen worden gebracht. Door samen te werken lukt het om iedereen snel in te lichten en zo voorkomen we verdere besmettingen; 
  • In het bedrijfsrestaurant van MidZuid in Oosterhout kan nog steeds eten worden gekocht. We zorgen voor gespreide tijden en hebben het restaurant ingericht zodat je altijd 1,5 meter afstand van elkaar kan houden;
  • De kerntaken, zoals re-integratietrajecten, inburgering en stages gaan zoveel als mogelijk door, we bieden hier maatwerk. Zijn er intakegesprekken nodig, dan vinden deze volgens de bovenstaande maatregelen op kantoor plaats.
  • Overleggen met collega’s of relaties buiten MidZuid vinden alleen telefonisch of online plaats, via Microsoft Teams of op locatie bij MidZuid onder de gelende maatregelen. Zo is er per vergaderruimte is maximum aan personen dat binnen een ruimte mag zijn.
  • Ook belangrijk om te weten, de salarissen en facturen worden betaald! Houd er rekening mee dat sommigen mutaties (aanvragen) nog niet verwerkt zijn, bijvoorbeeld een declaratie. Met terugwerkende kracht wordt dit gecorrigeerd.
  • Heb je medewerkers van ons (via detachering) in dienst? Dan gelden de maatregelen van jouw bedrijf natuurlijk voor alle medewerkers; 
  • In deze tijd is het erg belangrijk dat je 'gewoon' verlof opneemt. Het is fijn om met dit lekkere weer even binnen de geldende maatregelen erop uit te gaan. Je neemt even afstand van je werk en komt even tot rust. 
  • De klimaatbeheersing is gecontroleerd door professionals en is goedgekeurd. De klimaatbeheersing bij MidZuid zorgt niet voor de verspreiding van het corona-virus. In de kantoorruimten waar een airco hangt of waaiers staan, is het nog steeds niet toegestaan om deze aan te zetten als je met meerdere mensen in een ruimte bent.

Ondersteuning van de maatschappij

De veiligheid van alle betrokken mensen bij MidZuid staat voorop. We willen de belangrijke processen en werkzaamheden binnen MidZuid zoveel mogelijk door laten gaan, om zoveel mogelijk maatschappelijke ondersteuning te bieden. De hele organisatie is aangepast naar het 'nieuwe normaal'. Dat betekent dat we in ons werk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat is nodig om alle belangrijke en onmisbare werkzaamheden door MidZuid, waar dat mogelijk is, door te laten gaan om de maatschappij te blijven ondersteunen en structuur en regelmaat te kunnen blijven bieden.

Zoek je steun of een luisterend oor?

Het einde is in zicht! Maar we moeten nog even volhouden en ons houden aan de geldende maatregelen. Heb je een vraag, maak je je zorgen, spreek je nog maar weinig mensen of zoek je hulp? Neem dan contact op met je consulent en/of leidinggevende! 

We vragen om begrip

Het crisisteam vraagt om begrip voor de situatie en voor het feit dat sommige taken nu minder goed of niet uitgevoerd kunnen worden. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen. Heb je vragen? Neem dan contact op met je contactpersoonbij MidZuid via het algemene nummer 0162 374 000. We houden je zoveel mogelijk op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen via de e-mail, post en onze website. 

Bedankt voor je begrip! Blijf gezond, let op jezelf en elkaar! We doen dit samen!