Na het behaalde succes van vorig jaar hebben ook nu weer gemeente Drimmelen, MidZuid en WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant hun handen ineen geslagen.

Samen helpen we statushouders aan het werk. Egbert Lichtenberg, directeur MidZuid: “We merken dat wanneer de focus wordt gelegd op het leren van de Nederlandse taal en werkcultuur, veel mensen binnen een half jaar uitstromen naar een betaalde baan.”

Aan de slag bij MidZuid

Wie dacht dat MidZuid (voorheen !GO) alleen mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking aan werk helpt heeft het mis. "In samenwerking met diverse gemeenten uit de regio Dongemond starten er ook dit jaar weer trajecten met statushouders. Hierbij is het doel om integratie, participatie en zelfredzaamheid van hen te vergroten", aldus Jacqueline van Dongen, consulent en trainer MidZuid.

Kick-off

Vandaag is de kick-off van het half jaarlijkse project Statushouders Drimmelen. Er heerst een uitbundige sfeer, vast ook door de zenuwen want dit is de eerste keer dat deze mensen in Nederland mogen gaan werken. Maartje Franssen, werkgeversadviseur WSP West-Brabant: “Taalachterstand en onvoldoende kennis van de Nederlandse werkcultuur zijn vaak een belemmering om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. En dat is zonde, juist nu zoveel werkgevers verlegen zitten om goed personeel. Een traject bij MidZuid laat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten”.

Jurgen Vissers, wethouder gemeente Drimmelen: “Als we niks doen krijgt 90% van de statushouders over vijf jaar nog steeds een bijstandsuitkering. Niks doen is geen optie. Sinds 1 januari dit jaar hebben we twee casemanagers aangesteld die zich alleen bezig houden met deze doelgroep. In samenwerking met MidZuid, Vluchtelingenwerk en maatschappelijk betrokken ondernemers uit de regio heb ik er alle vertrouwen in dat we de komende tijd vele statushouders kunnen helpen naar zelfstandigheid.”

Monique Janssen en Gulistan Gudojev, casemanager statushouders, vullen aan: “We hebben inderdaad een aantal mooie projecten kunnen starten. Mensen zijn geselecteerd op hun opleiding, achtergrond, hoe ver ze zijn in hun inburgering en hoe hun thuissituatie is. Op deze manier hebben we iedereen een passend traject kunnen aanbieden. Taal op de Werkvloer is daarvan de snelste weg naar werk: vorig jaar is 50% uitgestroomd!”