Samen groeien in werk. Daar staat Sociaal Werkbedrijf MidZuid voor! 

Dit kunnen wij niet alleen, maar doen we samen met o.a. werkgevers met leerwerkplekken. Om de overgang naar werk makkelijker te maken en de kans op blijvend werk te vergroten, doen we mee met de pilot Praktijkleren. Ook de collega Sociale Werkbedrijven in West-Brabant WVS en ATEA nemen deel aan deze pilot. Wij hebben weer een mijlpaal bereikt, er staan vanaf nu vijf experts Methodische Arbeidsontwikkeling voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers klaar. Zo lukt het nog beter om de kortste weg naar werk en de daarbij behorende ontwikkeling van de werkzoekende of werknemer mogelijk te maken.

Werkstap

Samen ontwikkelen

De pilot Praktijkleren is bedoeld voor werkzoekenden en werknemers zonder een startkwalificatie. Het is niet voor iedereen mogelijk om een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat te halen. Daarom kijken we met werkgevers en met ons competentiemodel Talent6, naar iemand zijn persoonlijke mogelijkheden. Op een leerwerkplek gaat hij aan de slag met de onderdelen van een mbo-opleiding. Voor de vaardigheden die hij in de praktijk opdoet ontvangt hij een praktijkverklaring. Daarnaast is het heel belangrijk dat de ontwikkeling van mensen niet alleen leidt tot een passende leerwerkplek bij een werkgever, maar ook tot een toekomstperspectief voor de werknemer zelf.

Samen aan de slag

Woensdag 4 november was een heugelijke dag voor vijf collega’s van MidZuid. Ellen, Veerle, Peter, Eric en Guus zijn geslaagd voor de proeve van bekwaamheid en mogen zich daarmee expert Methodische Arbeidsontwikkeling Werkstap noemen. Zij vormen het kernteam in de organisatie om de mogelijkheden van deze ontwikkelmethode in het proces naar een praktijkverklaring verder te onderzoeken. Ellen Weeland vertelt: “op deze manier lukt het nog beter om de drive en de wil van mensen om te werken echt om te zetten in een toekomstperspectief. Vaak merk je dat bij de ontwikkeling wel voldaan wordt aan de eisen van een werkgever voor die specifieke leerwerkplek, maar lukt het niet om de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk te vergroten met een erkende praktijkverklaring of een diploma. Dat is zonde! Want ook zij verdienen het om op ontdekking te gaan en bij verschillende werkgevers een kans te krijgen.”

De route naar werk

De ontwikkelmethode Werkstap is een online arbeidsdiagnose-, matchings- en ontwikkelinstrument. Het vormt de basis van de pilot praktijkleren. Iedere werknemer doorloopt drie stappen (1) diagnose (& loonwaarde), (2) ontwikkelen en (3) werken op een leerwerkplek bij een werkgever met ondersteuning van een jobcoach. Via de diagnose wordt de kortste weg naar werk en de daarbij behorende ontwikkeling bepaald. Dit gebeurd met werkopdrachten op een passende leerwerkplek bij werkgevers. De praktijkopleider van het erkende leerbedrijf geeft aan of de werknemer de werkprocessen in de praktijk kan uitvoeren. Dit wordt vastgelegd in de praktijkverklaring. “Doordat zowel de werkopdrachten als de leerwerkplekken door werkgevers worden ingericht, lukt het beter om mensen in kortere tijd te laten doorstromen naar regulier werk”, vertelt Dianne Bekker, manager Personeel en Organisatie. “Ook sluiten de werkopdrachten beter aan aan de eisen van het onderwijs, waardoor een win-win situatie ontstaat voor zowel werknemer als werkgever. Een erkende praktijkverklaring of mbo-diploma geeft de werknemer meer kansen op de arbeidsmarkt en een zelfstandig mogelijk leven. En dat werkt voor iedereen.”