Taalachterstand en onvoldoende kennis van de Nederlandse werkcultuur, maken het voor statushouders moeilijk om een baan te vinden in Nederland. Binnen MidZuid lopen dan ook verschillende projecten om statushouders hierbij te ondersteunen. We maken een optimale combinatie van het opdoen van werkervaring, het vergroten van werknemersvaardigheden en het leren van de Nederlandse taal en cultuur.

In talentencentrum Dok A bij MidZuid wordt gestart met een interactief programma, waarin workshops taal en cultuur samen met praktijkleren de basis vormen. In deze workshops wordt gewerkt met theorie, filmpjes en vooral veel praktisch oefenen. Tijdens enkele workshops bezoeken ze ook andere bedrijven om zo een beter beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt te krijgen. Na de periode in Dok A lopen de deelnemers stage op verschillende leerwerkplekken, om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Zodra ze klaar zijn voor de volgende stap, wordt met hulp van WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant, subregio MidZuid gezocht naar een passende reguliere werkplek.

Aan de slag

In zo’n project is Ahmad ook gestart. In zijn thuisland Syrië heeft Ahmad altijd als schilder gewerkt en dat wil hij ook graag in Nederland doen. Na de eerste maand in Dok A stond hij te springen om als schilder aan het werk te gaan. Dit liet hij ook zien tijdens het praktijkleren: hij was proactief, wist van aanpakken en ging zorgvuldig te werk. Daardoor is hij nu gestart op een leerwerkplek bij de technische dienst van MidZuid. Naast het schilderwerk voert hij ook andere (technische) klusjes uit. Op deze manier kunnen we hem nog meer vaardigheden bijbrengen en coachen waar nodig. En zodra hij er klaar voor is zoekt WSP West-Brabant, subregio MidZuid ook voor hem een mooie werkplek als schilder.