Uit cijfers blijkt dat meer dan een derde van de werkende beroepsbevolking flexwerker is.

Dit percentage zal in de toekomst alleen maar stijgen. Dat betekent dat het traditionele uitzendbureau, welke is gericht op snel plaatsen bij pieken en zieken, om een andere aanpak vraagt.

Dit is voor Raaak personeel de afgelopen jaren een speerpunt geweest, om structureel iets voor deze flexwerkers te bieden. Het is van belang voor deze grote groep flexkrachten goede duurzame banen te creëren en dat is precies waar Raaak zich dagelijks voor inzet. Suzan Blaakenburg is Districtsmanager Noord-Brabant en zij heeft de vraagstukken van mobiliteit en arbeidsmarkt op haar agenda staan. ”Raaak is met haar 8 vestigingen inmiddels uitgegroeid tot een succesvol uitzendbureau, maar het traditionele uitzenden is niet meer zoals het was. We verschuiven van arbeidsbemiddelaar naar werkgever. Het vraagt om een meer maatschappelijke bedrijfsvoering voor duurzaamheid en daar komt veel meer bij kijken zoals opleidingen, coaching en begeleiding”, aldus Blaakenburg.

Bas van der Boom is Coördinator Opleiden & Mobiliteit en aan de vestiging gekoppeld om veel tijd te besteden aan kandidaten, om hen op een andere manier meer inhoudelijk te spreken. Bij de gemeente Oosterhout spreekt hij wekelijks nieuwe kandidaten en geeft hij samen met andere partners workshops en voorlichtingsbijeenkomsten. “Dat is nodig”, vertelt Van der Boom. “Want ook bij werkzoekenden heersen er nog veel vooroordelen over het werken bij een uitzendbureau. Door samen te werken met partners en andere uitzendbureaus voorkom je versnippering en dit levert juist duurzame resultaten op.”

“De afgelopen jaren zijn er veel kandidaten duurzaam uitgestoomd naar diverse banen”, aldus Van der Boom. “Dat kost veel tijd en met name aannames zijn een blokkade waardoor kandidaten niet starten. Het is de kunst om juist ook met de werkgever in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Daardoor kan iemand makkelijker starten bij de baan. Daarin werken we ook samen met MidZuid, zo zetten we bijvoorbeeld jobcoaching in om vooral bij het opstarten net dat beetje extra begeleiding te bieden. Daardoor verlagen we de drempels bij werkgevers en kandidaten.”

“Wij zijn daarom trots op onze samenwerking met Raaak personeel en dat vieren we met het ambassadeurschap.”, vertelt Peter Volkers, commercieel directeur van MidZuid. Hij tekent samen met Suzan Blaakenburg en Bas van der Boom een convenant voor de toekomstige maatschappelijke samenwerking.