Al 65 jaar zijn wij bekend onder de namen WAVA en/of !GO. 

Die namen verdwijnen net als de naam WerkLink. De naam MidZuid komt voort uit de nieuwe missie: samen groeien in werk. MidZuid is voor de vier Dongemond gemeenten het uitvoeringsbedrijf dat zorgt dat werk zo dicht mogelijk bij de inwoners georganiseerd wordt. MidZuid zet zich in voor het vinden van passend en zinvol werk, zoveel mogelijk georganiseerd bij het reguliere bedrijfsleven. Leren, ontwikkelen en verbinden staan hierbij centraal. Ook in 2019 zijn dit de kerntaken van MidZuid. Dit bevestigt het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA op 28 februari jl. met het vaststellen van het bedrijfsplan 2019.  

Daarom MidZuid

Onze voorzitter Paula Jorritsma, wethouder gemeente Altena, geeft aan: “door de Participatiewet kregen we er als gemeente naast de bestaande zaken, veel nieuwe taken bij, zoals mensen uit de bijstand aan betaald werk helpen. Daar heeft MidZuid al jarenlang ervaring mee en zij kunnen de inwoners die steun in de rug bieden die ze nodig hebben. Met een nieuwe naam lukt dat nog beter!” Egbert Lichtenberg, Algemeen directeur MidZuid, vult aan: “Met de nieuwe naam MidZuid kiezen we voor een uitstraling die beter aansluit bij de rol om meer mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. MidZuid staat midden in de samenleving en samen met de gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties werken we in de regio Dongemond in het zuiden van het land. Die verbinding zie je terug in onze naam en huisstijl.”

Middenin de samenleving

“We hebben mooie successen gehaald, wat resulteert in een toename van het aantal medewerkers in beschut werk en met een dienstverband vanuit de Participatiewet. Ook zijn er 41 leerwerktrajecten (re-integratie met behoud van uitkering), 3 arbeidsmatige dagbesteding en 10 schoolstages uitgevoerd. Daar zijn wij trots op, maar we zijn er nog niet. Deze lijn hopen we in 2019 door te zetten. Daarom zetten we er stevig op in om zoveel mogelijk mensen, die in de bestanden bij gemeenten staan geregistreerd, aan te melden voor sociale activering en leerwerken. Om alle medewerkers een goede en prettige leeromgeving te bieden is in 2018 ook het Talentencentrum Dok A ingericht.”, aldus Lichtenberg.

Passend werk voor iedereen

De meeste ambities die MidZuid voor 2019 heeft, zijn uiteraard gericht op het begeleiden en ontwikkelen van mensen. De uitstroom van mensen met een WSW-indicatie, wordt zoveel als mogelijk ingevuld met nieuwe medewerkers uit de Participatiewet en Beschut Werk. Dit alles met het doel om deze mensen met meer of minder ondersteuning naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. “Hiervoor zijn goede contacten met gemeenten, hulporganisaties en het bedrijfsleven essentieel”, aldus Lichtenberg. “Door alle partijen aan elkaar te verbinden werkt MidZuid voor iedereen.”

In het zuiden van het land

Werkgeversservicepunt (WSP) MidZuid is de uitvoerder in de regio Dongemond van WSP West-Brabant. WSP MidZuid geeft advies aan werkgevers bij de werving en selectie van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 heeft dit geleid tot 220 plaatsingen bij werkgevers. Belangrijkste doelstelling van WSP MidZuid voor 2019 is de realisatie van duurzame[1] uitstroom van de verschillende doelgroepen uit de Participatiewet van de gemeenten, UWV en MidZuid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gehele regio West-Brabant. Ook dit jaar streven we weer naar 224 duurzame plaatsingen.

Bedrijfsplan 2019

Met de vaststelling van dit bedrijfsplan wordt het inhoudelijke en financiële kader gegeven voor de uitvoeringsorganisatie in het nieuwe jaar. In het bedrijfsplan is ook het jaarplan van WSP MidZuid opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft het bedrijfsplan 2019, inclusief de eerste begrotingswijziging 2019, vastgesteld.

[1] Duurzaam betekent: dat iemand in minimaal 6 maanden geheel of deels uit de uitkering is.