Onze samenleving is zo ingewikkeld geworden dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven letterlijk worden buitengesloten.

Bij alles wat we doen - ook in de digitale wereld - is het nodig dat je de taal spreekt, schrijft en kunt lezen. Dat dit niet lukt brengt onterecht schaamte met zich mee, met als gevolg dat het ook lastig is om kinderen en kleinkinderen voor te lezen of te helpen met schoolwerk. Hierdoor blijft het schaamte gevoel steeds terugkomen en dat moet anders!

Uit onderzoek blijkt dat er alleen al in de gemeente Geertruidenberg ongeveer 900 laaggeletterden zijn in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, daarom werken wij samen met 8 bedrijven om dit probleem tegen te gaan. Wij zetten ons in voor de bevordering van lezen en schrijven in de gemeente Geertruidenberg en doen ons best om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken. 

De samenwerkingspartners in het Digi-Taalhuis Raamsdonksveer zijn:

  • Gemeente Geertruidenberg
  • Bibliotheek Theek 5
  • Vluchtelingenwerk
  • MidZuid
  • Trema
  • Verloskundigenpraktijk De Moriaen
  • ROC Kellebeek
  • Cubiss
  • Stichting Lezen & Schrijven

Tijdens de week van de alfabetisering is er een officieel Convenant Taalakkoord gesloten in de gemeente Geertruidenberg. Het convenant is de eerste aanzet om samen de laaggeletterdheid binnen de gemeente Geertruidenberg te bestrijden. We zetten samen onze schouders eronder!