Egbert Lichtenberg, Directeur MidZuid

Mensen helpen groeien in werk, dat is onze opdracht. Dat doen we niet alleen, maar met partners, zoals de vier gemeenten in regio Dongemond, maatschappelijke instellingen en het regionale bedrijfsleven. Onze opdracht is al jaren hetzelfde. Wat wél anders is, is dat we ons als sociaal werkbedrijf voor steeds meer verschillende mensen inzetten. Soms is een korte ervaring bij MidZuid al voldoende als opstap naar regulier werk, stelt Egbert Lichtenberg, sinds 2007 directeur van het sociaal werkbedrijf in Oosterhout.

Content Egbert Lichtenberg 2

Sociaal en economisch zelfstandig

Ik geloof oprecht dat betaald werk mensen sociaal en economisch helpt om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Als je het in je hebt om te werken, geeft het zoveel extra’s om het daadwerkelijk te kunnen en mogen doen. Zo hoef je niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Iedereen verdient dat recht op zelfstandigheid: volwaardig meedoen door middel van betaald werk. Juist omdat ik zoveel hart heb voor de publieke zaak, ben ik in 2007 eindverantwoordelijke van dit bedrijf geworden. Wat in de jaren is veranderd, is dat we ons inzetten voor een veel bredere groep mensen. Belangrijke overeenkomst tussen de verschillende doelgroepen, is dat deze mensen een hulpmiddel nodig hebben om de volgende stap naar werk te zetten. Liefst zo regulier mogelijk.

Werken maakt trots

De komst van de Participatiewet in 2015 heeft ons doen veranderen. Van binnen is die verandering al een feit. Met onze naam MidZuid, werkt voor iedereen, klopt het verhaal naar buiten ook weer. MidZuid. Kort en krachtig, onmogelijk om verkeerd uit te spreken, een naam die richting geeft en vooral trots uitstraalt. Voor mensen die bij ons de eerste stap naar werk zetten, is die trots van belang. Als mensen hier de drempel over zijn, het warme bad ervaren, dan voelen zij zich meestal snel thuis als werknemer, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Met begeleiding, coaching en opleiding leren zij hier hoe zij zich als werknemer het beste kunnen gedragen. Wij kijken met de medewerkers naar wat wél mogelijk is en zetten hen in hun kracht om de stap naar werk te maken. Zo laten we het voor iedereen werken.

Thuis bij MidZuid

Voor mij zelf werkt het hier ook nog steeds. Ik voel me hier thuis. Dit werkveld stond lange tijd onder druk waarbij onze oorspronkelijke doelgroep het zwaar had. We hebben ons de afgelopen jaren met onze partners, in het bijzonder de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout , het UWV en maatschappelijke organisaties, ingezet voor een stabiel sociaal werkbedrijf. Daar gaan we mee door. Ook het bedrijfsleven heeft baat bij ons stabiele bestaan. Dit komt onder andere doordat zij een deel van hun activiteiten dicht bij huis door onze mensen kunnen laten doen. Die werelden bij elkaar brengen, met elkaar verbinden; dát is mijn passie. Kortom, het werk hier is nog niet af, de organisatie is nog niet af, maar het verhaal naar buiten klopt weer, waarbij de naam MidZuid het in zich draagt dat we ons graag verbinden met anderen in dit werkgebied, van maatschappelijke instelling tot het bedrijfsleven. MidZuid, werkt voor iedereen!