Marcel Willemsen, Wethouder gemeente Oosterhout

Iedereen is nodig in deze tijden. Dat biedt veel kansen om nog meer mensen aan het werk te krijgen. Met onder andere financiën en sociale zaken in zijn portefeuille steekt Marcel Willemsen, wethouder in Oosterhout, daar veel energie in. ‘Ik weiger het te accepteren dat er mensen onnodig aan de kant staan’ vertelt hij. Iedereen is nodig. En MidZuid kan daarin een rol van betekenis vervullen. Want MidZuid werkt immers voor iedereen.

Content Marcel Willemse 

 

Van !GO naar MidZuid

Als rasechte Oosterhouter ken ik het bedrijf MidZuid, voorheen !GO en Wava, natuurlijk al heel lang. Als Wsw-bedrijf hebben ze altijd heel goed werk verricht waardoor tal van mensen met een arbeidsbeperking uit de eigen regio er aan de slag konden. De keuze die nu wordt gemaakt om onder een sterke merknaam MidZuid de markt in te gaan, juich ik toe. Het kan helpen om nog meer mensen aan het werk te krijgen.

Focus op re-integratie

MidZuid is altijd sterk geweest in het creëren van arbeidsplaatsen. Intern in de vorm van beschut werk, maar steeds vaker ook buiten de muren van het eigen bedrijf, binnen bedrijven en ook bij gemeenten. Ik ben van mening dat MidZuid haar rol nog verder kan versterken bij de re-integratie van mensen die langdurig in de bijstand zitten. Alleen in onze gemeente zijn dat er al meer dan 900. In de contacten die ik regelmatig heb met mensen in de bijstand valt me op dat ze vaak, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden of gezondheidsproblemen, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ik weiger het om deze mensen op te geven, dus die afstand moeten we overbruggen. MidZuid is in staat om deze groep gericht te activeren en ze te begeleiden naar regulier werk. Dat kunnen ze natuurlijk niet alleen. Maar wel samen met de gemeenten en samen met werkgevers die de banen kunnen verzorgen.

Krachtige profilering richting bedrijfsleven

Ik zie in de regio werkgevers die letterlijk alles uit de kast halen om mensen te vinden en aan zich te binden. Het is daarom goed dat MidZuid zich steeds beter laat zien aan het bedrijfsleven. MidZuid is immers in staat voor hen de nieuwe medewerkers te selecteren. En door goede begeleiding, ook na plaatsing, vinden meer mensen de weg naar regulier werk.

Dat dit werkt voor iedereen zoals MidZuid stelt, kan ik alleen maar onderstrepen. Het werkt voor medewerkers die een doel, werk en fijne collega’s hebben; en voor bedrijven die door de extra arbeidskrachten meer werk aankunnen. Daarnaast werkt het natuurlijk voor de samenleving als geheel. Want meer mensen aan het werk, betekent lagere overheidsuitgaven. Niet alleen in de vorm van minder uitkeringen maar ook door bijvoorbeeld lagere zorgkosten.

Scholing en opleidingen onmisbaar

Er zijn veel vacatures. Deels betreft dit relatief eenvoudig werk dat zonder veel opleiding kan worden uitgevoerd. Een groeiend aantal openstaande functies vraagt echter om specifieke kennis en vaardigheden. Ook daarin beweegt MidZuid. Bijvoorbeeld door het verzorgen van opleidingen in huis en door samen te werken met scholen en opleidingen. Wat mij betreft komt de focus daar de komende jaren nog veel meer te liggen. Door te investeren in de mensen en hun mogelijkheden kan MidZuid haar ‘onmisbare’ positie verder versterken. En daar plukt iedereen de vruchten van.

NB. Foto's zijn gemaakt in tijden dat het corona-virus nog niet in ons land was.