Cedris is de landelijke branchevereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie.

MidZuid is lid van Cedris. Wij zorgen samen met de andere leden voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Cedris heeft meer dan negentig leden. Het lidmaatschap stelt MidZuid in staat nog beter te anticiperen op landelijke ontwikkelingen en daar waar mogelijk invloed op uit te oefenen. Cedris helpt MidZuid om het werk nog beter te doen en daarbij op te komen voor de belangen van mensen met een arbeidsbeperking die dat niet altijd zelf kunnen.

Cedris wordt geleid door een bestuur van zeven leden en een onafhankelijk voorzitter. De organisatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en is, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, overlegpartner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het terrein van de sociale werkgelegenheid en re-integratie. Egbert Lichtenberg, Algemeen Directeur van MidZuid, is sinds 2011 lid van het bestuur en bekleedt het vicevoorzitterschap. Hij is ook lid van de landelijke Programmaraad waarin VNG, UWV, Divosa en Cedris met elkaar samenwerken, om de belangen van mensen met een arbeidsbeperking te vertegenwoordigen.

Meer informatie over Cedris kun je vinden op de website