UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Op 11 april 2013 hebben sociale partners en het kabinet een banenafspraak gemaakt met als doel om zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans op werk en economische zelfstandigheid te bieden. Mensen onder deze banenafspraak, worden vermeld in het zogenaamde doelgroepregister. Een belangrijke partij voor de uitvoering is UWV. MidZuid werkt in de regio Dongemond intensief samen met hen. Zij geven bijvoorbeeld indicaties af voor Beschut Werken.

UWV zorgt voor deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. UWV is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong.