Als sociaal werkbedrijf krijgen we vaak vragen van mensen die bij ons aan de slag willen. Soms heb je hiervoor een verwijzing nodig van de gemeente waar je woont of van UWV. Ook voor een stage kan je bij MidZuid terecht. 

Werken bij MidZuid

Je bent op zoek naar werk, want je zit in de Wajong, of bent al lang werkloos, lang ziek geweest of spreekt geen Nederlands of Engels. Misschien is er wel een heel andere reden dat het jou niet lukt om werk te vinden. Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met leren, wat meer tijd nodig hebt om iets te begrijpen of om te wennen aan een omgeving. In deze situaties kunnen wij je helpen aan passend werk. Je hebt dan wel een verwijzing nodig. Via de gemeente waarin je woont (Altena, Geertruidenberg, Drimmelen of Oosterhout) of via UWV. Je kunt bij je gemeente of UWV meer informatie hierover vragen.

Stages bij MidZuid

Binnen MidZuid bieden wij stagemogelijkheden aan leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijk onderwijs (pro). Samen met deze scholen kijken we naar de mogelijkheden en bieden we daarbij passende stageplaatsen binnen MidZuid en waar dat kan bij een van onze werkgevers. Na het afsluiten van de schoolperiode kijken we samen met jou naar de mogelijkheden om je competenties (jezelf) via leerwerktrajecten verder te verbeteren.