Bedrijven zijn over het algemeen commercieel en winstgedreven. Waarom zou je dan iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Dat kost toch geld? Het antwoord daarop is duidelijk. Het kost je als bedrijf of ondernemer geen geld. Voor mensen met een arbeidsbeperking kan loonkostensubsidie of loondispensatie worden aangevraagd. Je betaalt dus uiteindelijk een loonsom die in balans is met het ingebrachte arbeidsvermogen. Dat wordt de loonwaarde genoemd.

Loonwaarde bepalen met Talent6

MidZuid heeft een landelijk gevalideerde methode ontwikkeld, waarmee we de loonwaarde van mensen bepalen. We vergelijken de arbeidsproductiviteit met wat een reguliere werknemer presteert in dezelfde functie. De methode meet in totaal zes competenties die de uiteindelijke loonwaarde bepalen en dus de loonkostensubsidie die de onderneming ontvangt. De werkgeversadviseurs bij MidZuid kunnen je alles vertellen over het bepalen van loonwaarde en nemen je waar mogelijk administratie uit handen.