Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén wet die drie bestaande wetten vervangt. Een belangrijk onderdeel van deze wet zijn afspraken met werkgevers, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking in te laten stromen binnen bedrijven. Dankzij hulp en ondersteuning van sociale werkbedrijven zoals MidZuid lukt dat steeds beter.

Banenafspraak en Quotumregeling

Omdat mensen met een arbeidsbeperking nog te vaak aan de kant staan, zijn er met sociale partners banenafspraken gemaakt. Doelstelling is dat er in 2026 ongeveer 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking bij of via de overheid of het bedrijfsleven werk vinden. Daarbij is afgesproken dat mocht dat niet lukken er een quotumregeling van kracht kan worden. Deze regeling verplicht organisaties en bedrijven met meer dan 25 medewerkers, om medewerkers met een arbeidsbeperking in te dienst nemen. Kleinere bedrijven zijn daartoe niet verplicht, maar worden zeker vanuit de gedachte van sociaal ondernemerschap van harte uitgenodigd om mee te doen.

 

Samen met MidZuid

Samen met jou gaan we graag aan de slag. We helpen je bij het vinden van de geschikte mensen. Natuurlijk is het belangrijk dat je bedrijf aan de maatschappelijke verplichtingen meewerkt en aan de normen van sociaal ondernemen kan voldoen. Nog veel belangrijker is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen in één van de vele mooie bedrijven in onze regio. Die uitdaging gaan we graag aan met jou. Neem daarom contact met ons op.