Als sociaal werkbedrijf helpen wij iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Maar we doen meer! We kunnen ook ondersteunen bij de re-integratie van langdurig zieke medewerkers in je bedrijf. Met onze kennis en door de inzet van de juiste instrumenten. Zo helpen we medewerkers die door bijvoorbeeld ziekte, persoonlijke omstandigheden of werkdruk langdurig uitgeschakeld zijn, weer duurzaam aan het werk. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken waar de kansen liggen.