Op 30 januari was bij MidZuid de aftrap voor het Circulair Ambachts Netwerk (CAN).

De Gemeente Oosterhout, MidZuid, Oosterhout SDG Lokaal en de gemeentewerf Oosterhout hebben dit initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen welke kunnen gaan samenwerken aan de realisatie van een circulaire en menswaardige economie in Oosterhout. Deze samenwerking moet leiden tot enerzijds het verminderen en voorkomen van afvalstromen, en anderzijds tot het verbeteren van de arbeidsparticipatie van praktisch geschoolde mensen in de circulaire economie. Onder de aanwezigen waren naast de initiatiefnemers, mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en welzijn.

De bijeenkomst begon met een warm en enthousiast welkom door Nicolette Loonen van Oosterhout SDG Lokaal. Daarna vertelde Willem-Jan van der Zanden, wethouder van afval (grondstoffen) over waarom het belangrijk is dat we samen naar een circulaire maatschappij gaan. Vervolgens vertelde Tim Jagtenberg van de gemeentewerf Oosterhout over het proces rond afvalverzameling in deze gemeente. De laatste spreker van de middag was Pieter Reus (MetPieter), enthousiast adviseur over afval vanuit ervaring met het verbeteren van circulaire processen bij overheden. Daarna gingen alle aanwezigen in kleine groepjes uiteen om samen te brainstormen over concrete plannen en ideeën rond de thema’s kleding, bouwmaterialen, elektronische apparaten en fietsen, huisraad/meubels en een vrij invulbaar onderwerp voor ondernemers.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding bij MidZuid, waar we de praktijk van een circulaire en menswaardige economie al kunnen zien bij de kledingsortering.

Het was een inspirerende middag die smaakt naar meer. Met een samenwerking tussen betrokken partijen op weg naar minder afval en meer grondstoffen! Dit onder de naam van het Circulaire Ambachts Netwerk: De Meerwaarde!