Voor werkgevers

Als werkgever bied je mensen werk en inkomen. Helaas lukt het niet iedereen om zelfstandig werk te vinden. Er zijn mensen die door een beperking, langdurige ziekte, vanwege leeftijd, werkloosheid of een taalbarrière moeilijk aan het werk komen. Dat is jammer, want iedereen is nodig en iedereen verdient betaald werk.

Sociaal ondernemen

In Nederland hebben we afgesproken dat we ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt actief helpen aan werk. In de Participatiewet zijn daarover afspraken gemaakt, met een belangrijke rol voor jou als werkgever. Dit levert nieuwe kansen op om sociaal te ondernemen en te groeien met je bedrijf. MidZuid helpt je daarbij.

Waarom samenwerken met MidZuid?

Onze kernwaarden – we noemen ze ons dagelijkse principes – zijn geworteld in ons doen en laten. En ze dragen uit waarom samenwerken met ons jou verder gaat helpen:

  • We hebben veel expertise
  • We doen wat we beloven
  • We durven buiten de kaders te denken
  • We hebben oog voor de mens