Onze visie

MidZuid vindt dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties geloven wij in ieders talenten. Met werk versterken wij de inwoners van de regio Dongemond. Zo realiseren wij een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet!

Onze kernwaarden

De kernwaarden van MidZuid zijn geworteld in ons doen en laten. Ze beschrijven de manier waarop wij werken, hoe wij omgaan met elkaar en met onze partners. We noemen het dan ook onze dagelijkse principes. 

  • We hebben oog voor de mens.
  • We durven buiten de kaders te denken.
  • We doen wat we beloven.
  • We hebben veel expertise.

Onze missie

Onze visie en kernwaarden zijn samengevat in onze missie: Samen groeien in werk!