Om samen met onze partners duurzaam werk voor iedereen mogelijk te maken, is het belangrijk dat we aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt. Daarvoor moet je als bedrijf blijven vernieuwen. Dat noemen we innovatie. Vernieuwen kan bijvoorbeeld door nieuwe vormen van samenwerking op te zoeken. Het project ‘sluitende aanpak voor jongeren’ van projectleider Joyce Meerdink is hier een mooi voorbeeld van.

Samen de schouders eronder

De afgelopen jaren heeft Joyce veel stages begeleid van leerlingen van praktijk- en speciaal onderwijs scholen. Door haar goede contacten met de stagiaires (leerlingen red.) en stagebegeleiders heeft Joyce de basis gelegd om een project als dit mogelijk te maken. In het project werkt Joyce samen met professionals van het Breda College, en de collega sociaal leer- en werkbedrijven uit West-Brabant WVS en ATEA. Door samen te werken in dit project zorgen we ervoor dat het een toekomstbestendige aanpak wordt die toepasbaar is voor alle praktijk- en speciaal onderwijs scholen in de regio.

Jeugd heeft de toekomst

Joyce is vorig schooljaar gestart met de ondertekening van het projectplan door de 4 directeuren van de eerder genoemde samenwerkingspartners. Doel van dit project is om een gezamenlijke dienstverlening te ontwikkelen voor een eenduidige goed passende aanpak voor jongeren van het Breda College, zodat ze goede werkkansen hebben. Bij het ontwikkelen en begeleiden van de stagiaires zetten we de methode Werkstap in. Ook maken we gebruik van de subsidie Praktijkleren om de praktijkbegeleiding met werkstap mogelijk te maken.

In het zonnetje

Op dit moment werkt Joyce samen met de projectleden toe naar het evaluatiemoment. Hier staat ze stil bij de contouren van de behaalde successen, de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de gezamenlijke businesscase. Zo gaaf om te zien dat de te organiseren vervolgacties al zichtbaar zijn. Belangrijkste succes om alvast te benoemen is dat acht leerlingen het traject positief hebben doorlopen, zeven leerlingen hebben de werkstap ontwikkeldoelen behaald en perspectief voor betaald werk gekregen. Voor één medewerker is dankzij het project duidelijk geworden dat dagbesteding passend is, ook deze duidelijkheid is winst. Daarnaast heeft Joyce vanuit haar rol als projectleider bereikt dat de 4 organisaties elkaar duurzaam vinden en de aanpak verder met elkaar willen ontwikkelen.

En niet alleen dat, Praktijkschool de Zwaaikom is enthousiast geworden. Joyce staat voor een mooie uitdaging volgend schooljaar!