Innovatie en ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse dienstverlening. Daarom is MidZuid een jaar geleden de afdeling Innovatie en Projecten gestart.

Hiermee zorgen we ervoor dat we vernieuwing in het oog houden en dat we nog een stapje verder gaan in denken buiten de kaders. Bijvoorbeeld met het project inclusieve technologie op de werkvloer of het project arbeidsontwikkeling. “Het was een krachtig eerste jaar, met goede resultaten. Dit geeft een mooie basis voor doorontwikkeling,” vertelt Dianne Bekker, Manager Innovatie & Projecten.

Innovatie via samenwerkingen

Wanneer een project van de afdeling Innovatie & Projecten start, wordt er gekeken naar mogelijke samenwerkingen tussen medewerkers uit de hele organisatie en ketenpartners, zoals scholen en werkgevers. Doordat mensen van verschillende afdelingen met elkaar werken aan een project ontstaat er versterking van samenwerkingen. Elke werkgroep ontfermt zich over een deelthema in een project van honderd dagen. Ook zorgt projectmatig werken ervoor dat mensen met verschillende expertises bij elkaar komen om een innovatie of ontwikkeling uit te werken. Zo blijven we onszelf en onze collega’s ontwikkelen.

Durven denken buiten de kaders

Buiten de kaders denken hebben we onder andere gedaan met projecten zoals Methodische arbeidsontwikkeling. Dit project is uitgevoerd door een samenwerking tussen collega’s vanuit alle afdelingen. Ook het project Sluitende Aanpak voor Jongeren is een mooi voorbeeld, me het doel om jongeren goede werkkansen te geven. In dit project werken we onder andere samen met het Breda College, ATEA, Sociale Werkbedrijven, praktijk- en VSO-scholen in de regio. Het bij elkaar brengen van verschillende specialisaties en uiteenlopende kennis heeft gezorgd voor succesvolle resultaten.
Dianne: “We hebben dit eerste jaar veel gedaan en geleerd. We hebben focus gehouden op doelen en resultaten zijn bereikt. Projectmatig werken in de organisatie is een stap verder gebracht door alle betrokkenen. Daar ben ik echt trots op.”