Wethouder van Hunnik vertelt: "De samenwerking zorgt ervoor dat inwoners met zo min mogelijk verschillende aanspreekpunten te maken krijgt. Dat is voor iedereen prettig.”

Sociaal werkbedrijf MidZuid en gemeente Altena tekenen vandaag een belangrijke samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen bundelen kennis en expertise om de inwoners van Altena, die gebruik maken van de participatiewet beter te kunnen bedienen en samen duurzaam te begeleiden naar werk.

De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een succesvolle pilot waarin gemeente Altena en MidZuid in 2022 zijn gestart. Jos Rooijmans, directeur van MidZuid is er trots op dat de pilot wordt omgezet in een stevigere samenwerking. “Beide partijen hebben één gezamenlijke doelstelling: Een duurzame baan voor onze inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door samen aan dit doel te werken hebben we meer inzicht gekregen in elkaars processen en deskundigheid. In deze samenwerkingsovereenkomst leggen we concrete werkafspraken vast waardoor we er samen nóg beter voor kunnen zorgen dat we mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan duurzaam werk helpen.”

Inhoud samenwerkingsovereenkomst
Een eenduidige methodiek op het gebied van intake en diagnose zorgt ervoor dat het arbeidspotentieel van de werkzoekende zo volledig mogelijk wordt benut.
Om ervoor te zorgen dat medewerkers vervolgens duurzaam op de arbeidsmarkt starten organiseren de partijen gezamenlijke werkfit trajecten. Voorzieningen die daarvoor nodig zijn komen uit de bestaande infrastructuren en netwerken. Op deze manier werken gemeente Altena en MidZuid samen aan kansen voor werkzoekenden uit de gemeente Altena.

Innovatie budget
De pilot en de samenwerkingsovereenkomst zijn het resultaat van een eerste stap voor meer duurzame arbeid. Om deze eerste stappen ook toekomstbestendig te maken stelt gemeente Altena in 2023 een innovatiebudget beschikbaar. Het optimaliseren van de bestaande processen, het delen van de kennis en expertise en de mogelijkheid om te innoveren op het gebied van duurzame activering en arbeidsinpassing zorgen ervoor dat we de kansen van werkzoekenden op duurzame arbeid vergroten.
“We zijn als gemeente Altena heel blij met deze intensieve samenwerking. We maken op deze manier gebruik van elkaars kennis en ervaringen om inwoners te begeleiden naar duurzaam werk. De samenwerking zorgt ervoor dat inwoners met zo min mogelijk verschillende aanspreekpunten te maken krijgt. Dat is voor iedereen prettig.” aldus wethouder van Hunnik.