Speaksee is een hulpmiddel voor doven en slechthorenden.

Mary van Blerck en Patrick Pirard vertellen over de pilot (test/proefstudie) met Speaksee die start bij MidZuid.

“Op 15 februari hebben Patrick en ik de nieuwe enthousiaste deelnemers van de pilot, Cynthia Benton en Manfred van der Pijl, uitleg gegeven over Speaksee."

Speaksee vangt de spraak in gesprekken op en zet deze om naar tekst op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Zo kunnen doven en slechthorenden lezen wat er gezegd wordt. Communicatie is voor iedereen essentieel. Voor deze doelgroep is dit alleen niet vanzelfsprekend en dat kan leiden tot een onnodig isolement (eenzaamheid).

Door de deelname van Cynthia en Manfred aan deze pilot kunnen we op basis van de resultaten kijken waar het hulpmiddel Speaksee kan verbeteren. Doven en slechthorenden kunnen hierdoor nog beter deelnemen aan gesprekken en aan de maatschappij. Hoe mooi zou dat zijn!”

Speaksee maakt deel uit van het project inclusieve technologie waar MidZuid de mogelijkheid voor heeft gekregen om verder in uit te breiden. Door buiten de kaders te denken, kunnen we meer mensen helpen aan duurzaam passend werk.

WIl je meer informatie over de verschillende inclusieve technologie pilots die lopen binnen MidZuid? Klik dan hier!

MidZuid Webres 2