Wij luiden de alarmbel!

Met een brandbrief vragen we de landelijke politiek om regie te pakken en maatregelen te nemen, zodat de afstand naar duurzaam werk voor mensen niet nog groter wordt. Hiervoor is het voorbestaan van een sociaal ontwikkelbedrijf zoals MidZuid nodig.

Wij vragen concreet om het volgende:

  • Koppel budget aan daadwerkelijke uitgaven en zorg voor een begeleidingsvergoeding die de kosten dekt.
  • Houd gemeenten aan de invulling van een minimaal aantal gesubsidieerde plekken, zowel in BeschutWerk als in de Banenafspraak.
  • Geef met spoed uitvoering aan de initiatiefnota van de Tweede Kamerleden Van Dijk en Peters om de rol van de sociaal ontwikkelbedrijven te versterken.

Toekomstbestendig

Ook bestaat er een grote zorg over de toekomstbestendigheid van de sociale infrastructuur. ‘Als er geen maatregelen worden genomen is er binnen nu en niet al te lange tijd op veel plekken ook niets meer om de duizenden mensen die ondersteuning nodig hebben te helpen. En dat terwijl de economische noodzaak tot participatie de komende jaren groter is dan ooit.’

Samenwerking

Samen met sociaal ontwikkelbedrijven, maatschappelijke bedrijven en gemeenten uit Noord-Brabant is de brandbrief opgesteld en verstuurd naar het kabinet: Diamant-groep, Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch, Senzer, KempenPlus, Aantwerk.nu, Ergon, WSD Groep, IBN, WVS, ATEA-groep, Baanbrekers, VNO-NCW Brabant Zeeland en FNV.

Benieuwd naar de brandbrief?

Klik hier voor meer informatie.