Als gemeenschap hebben we in Oosterhout de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 voor 50%. Om deze doelen te bereiken is het circulair ambachtsnetwerk De Meerwaarde gestart. Dit netwerk streeft naar een circulaire economie door de samenwerking tussen ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners te bevorderen. Door een goede samenwerking tussen verschillende partijen, gaan we zuiniger om met grondstoffen en creëren we waardevol ambachtelijk werk.

De Meerwaarde richt zich op bewustwording, concrete resultaten en het bevorderen van opleidingen en werkgelegenheid binnen de circulaire economie. Door deelname aan het netwerk krijgen organisaties de kans om bij te dragen aan een duurzame toekomst, waarin vakmanschap en circulariteit centraal staan.

“Wij nodigen alle organisaties in Oosterhout en omstreken uit om zich aan te sluiten bij De Meerwaarde en samen te werken aan innovatieve, circulaire oplossingen”, zegt Nicolette Loonen, één van de initiatiefnemers vanuit Oosterhout SDG Lokaal. “Wij willen een netwerk creëren van organisaties, die elkaar vooruit helpen en waar ambacht een belangrijke plek krijgt om producten uit verschillende ketens te upcyclen, recyclen of repareren.”

Over De Meerwaarde

De Meerwaarde is een initiatief van de Oosterhout SDG Lokaal, MidZuid, RIVO en de gemeente Oosterhout. De Meerwaarde deelt kennis en kunde over de verschillende afvalstromen, ketensamenwerking en zet zich in voor de bewustwording omtrent een circulaire samenleving. Middels concrete acties worden er projecten opgezet waarbij afval wordt geminimaliseerd, lokale productie wordt gestimuleerd en iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan een betere toekomst.

De eerste projecten

Er zijn nu al vier projecten gestart gericht op het circulair maken van de ketens textiel, huisraad, fietsen en bouwmaterialen. Binnenkort vindt de eerste workshop circulair bouwen plaats voor bouwbedrijven en organisaties in de bouw, waarin de ambitie van circulair bouwen in Oosterhout wordt verkend en besproken hoe de partijen elkaar kunnen versterken.

MidZuid is ook druk bezig met het inzamelen en sorteren van kleding. De volgende stap is om deze kleding terug te brengen naar de consument, bijvoorbeeld via een online kanaal, samenwerking met lokale winkeliers of een eigen pop-up store voor tweedehands kleding.

Wil jij aan de slag?

Wil jij samen met partners jezelf inzetten voor een wereld waarin circulariteit de norm is? Waarin elke persoon de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten in een duurzame, veerkrachtige samenleving? Meld je dan aan als partner bij het netwerk via de website www.candemeerwaarde.nl. Het partnerschap is gratis en zorgt ervoor dat jij twee keer per jaar wordt uitgenodigd bij een partnerbijeenkomst en kunt deelnemen aan concrete werksessies om ideeën tot uitvoering te brengen.

Contact

Meer informatie of aanmelden als partner? Kijk op candemeerwaarde.nl. Of volg de LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/company/can-de-meerwaarde/. Laten we samen werken aan een circulaire toekomst!