Yesab: een welwillende en hardwerkende man uit Eritrea die al diverse baantjes had gehad via uitzendorganisaties, maar vanwege zijn beperkte taalvaardigheden nergens een vaste aanstelling kreeg.

Het gevolg is dat Yesab in de WW terechtkomt en deze zomer in de bijstand dreigt te belanden als er geen actie wordt ondernomen. Klassiek geval van “tussen wal en schip vallen”, waar hij alleen maar slechter uit zou komen. Want niet kunnen meedraaien in de maatschappij zorgt voor een alleen maar grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor werk vinden steeds moeilijker wordt.

In maart van dit jaar werden MidZuid en WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) regio Dongemond (onderdeel van de afdeling Werkgeversdienstverlening & Ontwikkeling binnen MidZuid) benaderd door het UWV met de vraag of wij konden helpen met het vinden van een mooie werkplek voor Yesab. Vanaf hier hebben we het overgenomen om Yesab een eerlijke kans te geven op werk. En, ook heel belangrijk, op zijn taalontwikkeling. Zodat hij in de toekomst zelfredzaam kan worden.

Inmiddels werkt Yesab met heel veel plezier en naar volle tevredenheid bij onze groenvoorziening in de gemeente Altena. Hij doet het fantastisch! Hij start elke dag vol enthousiasme en zit hier duidelijk goed op zijn plek. Het ontwikkelen van zijn werkvaardigheid en kennis op het gebied van groenverzorging gaat vlot. Hij krijgt inmiddels ook taalles om zijn Nederlands te verbeteren. Om Yesab deze structuur te blijven geven, heeft MidZuid hem een contract aangeboden. Oftewel: op naar een mooie toekomst!