2022: Een jaar waarin we als organisatie en als collega’s niet stil hebben gestaan. Na de roerige Corona-jaren is het een jaar geweest waarin we de basis hebben gelegd voor een stabiele en zonnige toekomst.

Ons doel is duurzaam passend werk vinden en behouden voor iedereen en zeker voor hen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. En dat bereiken we door per individu in samenwerking met onze vier gemeenten de juiste werkplek te vinden, maar ook door naar het grotere plaatje te kijken, zoals bijvoorbeeld samenwerking in de regio en Noord-Brabant.

Zo lukt het steeds beter om te werken naar een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Dat zie je ook duidelijk terug in ons derde jaarmagazine. Met dit magazine presenteren we met trots de kansen die we benutten en de resultaten die we behaalden in 2022.

Samen sterker

Om aandacht te vragen voor onze ambitie hebben we samen met de werk-ontwikkelbedrijven in Brabant, het UWV en de provincie op 24 november 2022 een succesvol evenement “Brabant Werkt: Inclusief.” georganiseerd. Meer dan 1.000 ondernemers, instanties, medewerkers waren hierbij aanwezig met als doel: zoveel mogelijk kennis en inspiratie opdoen voor ons gezamenlijk doel: inclusief werken voor werknemers en werkgevers. Een mooi initiatief waarbij minister Carola Schouten ook aanwezig was.

Daarnaast heeft het Inclusieve Technologie in 2022 een boost gehad. Er is in 2022 in een succesvol project gestart en hebben we middelen binnengehaald om voor West-Brabant een voortrekkersrol te gaan vervullen. Alles komt neer op samenwerken met partners. Met de gemeente Altena is op 21 december 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend om nog meer dan ooit de krachten te bundelen zodat meer mensen profijt hebben van werk in de regio.

Iedereen helpen naar duurzaam passend werk

De kern van ons werk ligt in het direct begeleiden naar werk met uitzicht op een duurzaam passende werkplek. Speciale aandacht ging vorig jaar uit naar leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Door hen begeleiding en dus hulp aan te bieden vallen er zo min mogelijk gaten tussen school en werk.

Daarnaast vonden 251 medewerkers een werkplek bij een werkgever. “Met aandacht voor elkaar, dat is waar we als MidZuid goed in zijn. We kijken naar elkaar om”, aldus Jos Rooijmans, algemeen directeur MidZuid.

Anneloes van Hunnik, wethouder bij de gemeente Altena en voorzitter bij het bestuur van MidZuid, vertelt: “We bouwen samen verder aan een stevig toekomstperspectief voor het sociaal werk- en ontwikkelbedrijf MidZuid. De kracht van MidZuid is blijvend inzetten op flexibiliteit en innovatie. Er liggen mooie vraagstukken voor de komende jaren.’

Ben je benieuwd naar de prestaties van 2022? Bekijk ze hier.