Het Algemeen Bestuur van MidZuid, bestaande uit wethouders van de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout, heeft een voorgenomen besluit genomen over de huisvesting van MidZuid. Het besluit omvat de sloop van het huidige pand en de realisatie van nieuwbouw op de huidige locatie. Dit zal de komende maanden met de betrokken gemeenteraden worden besproken. Daarna is de volgende fase in het proces het maken en vaststellen van een definitief ontwerp en raming van kosten. In de eerste helft van 2025 zal dan een definitief besluit worden genomen omtrent de realisatie van de nieuwbouw. Daarna zal bij een positief besluit worden gestart met de nieuwbouw op huidige locatie waarna de sloop van de huidige gebouwen plaats zal vinden. Er zal dus geen sprake zijn van tijdelijke huisvesting elders.