Een uniforme werkwijze voor het bepalen van loonwaarde is essentieel om werk voor iedereen mogelijk te maken!

Sinds 1 juli 2021 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) één uniforme methode om loonwaarde te meten. Zo lukt het om in heel Nederland op dezelfde manier te beoordelen waar iemand goed in is of waar iemand moeite mee heeft in het werk. En op dezelfde manier de loonwaarde van iemand te bepalen. 

Blik op Werk

Wij gebruiken deze uniforme methode en leiden mensen ook op om deze methode toe te passen. ‘Blik op Werk’ is door het ministerie van SZW aangewezen als toezichthouder op de uitvoeringspraktijk. In januari 2022 heeft Blik op Werk controles uitgevoerd bij MidZuid. Ze hebben een steekproef genomen uit alle loonwaardemetingen die MidZuid heeft uitgevoerd. Zo hebben ze beoordeeld of de loonwaardemetingen voldoen aan de regels. Ook zijn ze op pad geweest met de loonwaardedeskundigen. Ze bekeken zo of wij de loonwaarde onderzoeken op de juiste manier uitvoeren.

Helder en duidelijke rapportages

We kunnen met trots vertellen: voor beide controles is MidZuid met vlag en wimpel geslaagd! Wij kregen complimenten over de manier waarop het onderzoek door onze loonwaardedeskundigen wordt uitgevoerd en voor de heldere en duidelijke manier waarop er door hen wordt gerapporteerd. 

Dat werkt voor iedereen!