We werken bij MidZuid volgens 4 dagelijkse principes. Met oog op ons 70-jarig jubileum lichten we deze alle vier uit met een verhaal vanuit MidZuid. Het tweede dagelijkse principe dat centraal staat is: Buiten de kaders denken. Anniek en Joyce werken beiden als trajectbegeleider bij MidZuid. Samen met collega’s Jacqueline en Dorien begeleiden ze alle mensen die een traject doorlopen binnen MidZuid, een indicatie banenafspraak hebben of bij MidZuid beschut werken. Allemaal hebben ze daarnaast hun eigen expertise: Jacqueline begeleidt inburgeraars, Anniek begeleidt mensen die via het UWV binnenkomen, Joyce richt zich op de jongeren en Dorien begeleidt de mensen die op een andere manier binnenkomen of extra begeleiding nodig hebben.

2024 05 Joyce Anniek Webres 1

In hun vakgebied hebben ze regelmatig te maken met een spanningsveld tussen wat mensen willen en wat er mogelijk is. Dit vraagt regelmatig om creatief (om)denken, buiten de kaders om.

Karaktereigenschappen

Anniek: “Het is erg handig als je punctueel bent en creatief in het zoeken naar oplossingen. Je moet de wetten en regels voor je weten te gebruiken.” Joyce vult aan: “Ten opzichte van de kandidaten moet je heel duidelijk en eerlijk zijn. Als je eerlijk bent, krijg je ook eerlijkheid terug”

“En je moet ertegen kunnen dat je agenda nooit loopt zoals je vooraf bedacht had”, sluit Anniek af.

Uitdagingen

Anniek: “De grootste uitdaging is een passende werkplek vinden. Niet iedereen wordt enthousiast van de werksoorten die wij binnen MidZuid aan kunnen bieden. Dan gaan we op zoek naar mogelijkheden om toch iets te vinden waarvan een kandidaat zegt: ‘Daar heb ik zin in!’”

“Een andere grote uitdaging is de taakstelling beschut werk van de gemeenten,” vertelt Joyce. Gemeenten krijgen jaarlijks maar een beperkte subsidie om mensen op een beschutte werkplek onder te brengen. Het verschilt per gemeente wat er gedaan wordt als deze subsidie op is. Het komt voor dat een jongere van het speciaal onderwijs komt, niet zelfstandig aan het werk kan, maar wel heel graag bij ons aan het werk gaat. En dat wij dan eigenlijk moeten zeggen: ‘Sorry jongen, over 3 jaar ben jij aan de beurt’. Dat is eigenlijk niet te verkopen.”

Mogelijkheden

Anniek: “We zoeken altijd naar manieren om iemand van de bank te houden. We benaderen andere instanties, kijken of er niet toch iets mogelijk is vanuit de gemeente. Elk traject dat we leveren is eigenlijk maatwerk, omdat het totaal afhankelijk is van wat de behoefte is bij de kandidaat. En er zijn natuurlijk allerlei regels en richtlijnen, maar het is aan ons om creatief te denken en de ruimte tussen de regels te zoeken. Als het nodig is om iemand verder te helpen, vooruit te helpen, dan zetten we alles op alles.”

“Maar, altijd op een positieve manier”, vult Joyce aan.

“Hier doe ik het voor.”

Joyce: “Ik begeleid al een tijdje iemand en ik ben, samen met haar werkbegeleider, bezig om haar zover te krijgen dat ze vertelt waar ze mee zit. Het houdt haar namelijk tegen om verder te groeien. Ze belt me op en ze zegt: ‘Ik moet met je praten, maar ik weet niet hoe.’ Ik stel voor dat ze het opschrijft en dat vindt ze een goed idee. Ze zit ergens al jaren mee in haar maag en eindelijk durft ze het te delen. Nu kan ik haar verder helpen. Dan ben ik zo blij, dat ze het eindelijk durft te vertellen.”

Anniek: “Ik hielp een dame die via een UWV-traject bij ons terecht was gekomen. Maar door haar medische situatie liep het traject best veel vertraging op. Heel erg jammer, want we hadden wel mooie plannen om dingen op te pakken. Het traject dreigde af te lopen, maar door goed uit te leggen aan het UWV waarom we nog niet zo ver gekomen waren en wat we zouden kunnen bereiken, kreeg ze een halfjaar langer de tijd om via ons te onderzoeken wat ze wil en kan. De dame was zo blij en dankbaar!

Of een andere kandidaat die na een bezoek aan een banenmarkt zelf bij ons binnenliep en aangaf dat ze wel in de catering zou willen werken. Samen met de gemeente en de UWV hebben we gekeken of we haar inderdaad konden helpen. En nu loopt ze stralend van plezier bij MidZuid rond als medewerker van de catering.”

Joyce: “Er is eigenlijk elke dag wel een moment dat je denkt: hier doe ik het voor! Het gaat om zoveel meer dan alleen een baan regelen. Je zorgt voor werkplezier en -geluk en dat zorgt er vaak voor dat iemands hele leven positief verandert. ”