Bert Verlaan, Werkgeversadviseur MidZuid

Werkgevers zoeken passende oplossingen voor hun personele bezetting of productieproces. MidZuid is steeds vaker de logische partner die hen daarbij helpt. “Ik ben er trots op wat we samen de afgelopen jaren hebben bereikt” aldus Bert Verlaan, een van de zeven werkgeversadviseurs van MidZuid.

Content Bert Verlaan

 

De verbinding tussen werkgevers en MidZuid

Met mijn 50 jaar, werk ik al 25 jaar voor dit mooie bedrijf. Ooit ben ik hier begonnen om onze eigen meubellijn te vermarkten. Vanaf 2006 werk ik als werkgeversadviseur. Een prachtige en diverse baan. Want als adviseur maak je de verbinding. Je luistert naar de vraag van bedrijven en komt daarna met de best passende oplossingen.

Voor elke arbeidsvraag een oplossing vinden

De juiste oplossing vinden voor elke arbeidsvraag, dat is onze belangrijkste uitdaging. Wat bedrijven vaak onvoldoende weten, is dat wij een actueel beeld hebben van álle werkzoekenden. Dus niet alleen mensen met een arbeidsbeperking maar ook bijstandsgerechtigden, nieuwkomers en mensen die instromen in de ww. In feite geldt voor al deze mensen dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En hoe langer iemand thuis zit, hoe groter die afstand wordt. Afstand moet je dus voorkomen. Daarom is het zo belangrijk dat we goede contacten onderhouden met het speciaal onderwijs. Jonge mensen zo snel mogelijk werkervaring op laten doen, helpt bij de doorstroming naar regulier werk. Kortom, voor wie we ook bemiddelen, wij denken altijd in mogelijkheden. En dat betaalt zich uit.

Een enorm aanbod in werk en mogelijkheden

Werkgevers staan regelmatig versteld van de mogelijkheden die wij bieden. We kunnen met onze mensen zowel op locatie werkzaamheden uitvoeren, maar ook binnen ons eigen werkbedrijf. Beschut werk noemen we dat. Op deze website staan diverse voorbeelden. Natuurlijk is ons doel zo veel mogelijk mensen in te laten stromen in een reguliere baan. Tegelijkertijd is het waar dat er ook mensen zijn die blijvend begeleiding nodig hebben. Het is onze uitdaging om samen met enthousiaste en betrokken werkgevers voor iedereen de juiste plek te vinden. Dat maatwerk leveren, dat lukt ons samen goed. Meer mensen komen aan het werk.

Wij zijn er voor de werkgever

De rol van de werkgeversadviseurs is helder. De werkgever zo breed mogelijk adviseren. Daarin gaan we ver. Op locatie kijken we samen naar de mogelijkheden. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de productiviteit te verhogen door het arbeidsproces aan te passen en zo banen en werk te creëren voor nieuwe mensen? Maar ook als het gaat over loonkostensubsidie en advies over het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s, zijn wij een klankbord voor de werkgevers en bieden we advies. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Wij zijn er echt in alles voor de werkgever. Om haar of hem vooruit te helpen.

MidZuid werkt voor iedereen

Als we het samen voor elkaar krijgen om zo veel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen, dan werkt dat voor iedereen. Ik zie veel trots bij onze medewerkers voor hun bijdrage aan onze economie en samenleving. Dat is super. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat werkgevers ons weten te vinden. Omdat ze horen van collega’s dat de samenwerking met MidZuid echt werkt. Ja dat het werkt voor iedereen.

NB. Foto's zijn gemaakt in tijden dat het corona-virus nog niet in ons land was.