Jacqueline van Dongen, Consulent MidZuid

Iemand kan om meerdere redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vaak heeft het te maken met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, langdurige ziekte of persoonlijke problemen. Een groep die eveneens lastig werk vindt, zijn nieuwe Nederlanders die hun verblijfstatus hebben gekregen, ook wel statushouders genoemd. De consulenten van MidZuid bieden ook hen begeleiding bij het vinden van passend werk. Jacqueline van Dongen heeft door de jaren veel ervaring opgedaan met statushouders.

Content Jacqueline van Dongen

Reizen, taal en vluchtelingen

Jacqueline werkt sinds 2008 voor MidZuid. “Ik ben min of meer toevallig in dit werk gerold. Ooit ben ik begonnen met een opleiding van wat je toen nog de sociale academie noemde. Dat was het niet helemaal op dat moment. Na een jaar reizen ben ik Engels gaan studeren. Gewoon omdat je met taal de verbinding maakt zoals ik tijdens mijn reizen ontdekte. Uiteindelijk bracht deze opleiding me in 1988 bij een baan als onderwijs opbouwwerker in Rotterdam en in 1998 begon ik bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) als opvangmedewerker. Daar kwam ik voor het eerst intensief in aanraking met mensen die Afghanistan, Irak, Somalië en in die tijd ook voormalig Joegoslavië waren ontvlucht naar veilig gebied. Wat ik mooi en waardevol vond, is hoe je van iedereen kan leren en dat iedereen iets waardevols kan bijdragen. Maar ook zag ik grote verschillen in achtergrond en opleiding en in afkomst. En dat de een veel meer hulp nodig heeft bij integratie dan de ander.”

Meebewegen met mogelijkheden

Hoe kwam je uiteindelijk bij MidZuid terecht willen we weten. “Na tien jaar COA was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond ik in 2008 als consulent bij MidZuid. In mijn werk als consulent heb ik tegelijk een begeleidende en stimulerende rol. In feite is het einddoel altijd een vaste baan buiten MidZuid. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit einddoel niet voor iedereen haalbaar is. Niet iedereen kan altijd progressie maken. Ik kan daarom ook heel tevreden zijn als het lukt om de mogelijkheden en vaardigheden van een medewerker met bijvoorbeeld een ernstige beperking op peil te houden. Ieder mens is anders en heeft eigen kwaliteiten. Dat maakt mijn werk boeiend maar soms ook lastig. In feite moet je steeds op zoek naar maatwerk en meebewegen met de mogelijkheden en de ontwikkelingen van medewerkers die je begeleidt. En de verwachtingen zijn altijd hooggespannen.”

Leren en werken voor statushouders

Vluchtelingen hebben te maken met langdurige procedures en periodes van persoonlijke stilstand. Jacqueline: “Als mensen na veel onzekerheid een verblijfstatus krijgen, zijn ze dus meestal al langere tijd niet actief. Geen werk en geen Nederlandse les. Als je het mij persoonlijk vraagt is dat niet ideaal, want dat maakt integratie er niet makkelijker op. Toen ik hoorde dat we bij MidZuid een pilot mochten starten waar we statushouders een combinatie van school en werk konden bieden, was ik direct enthousiast. Ik denk dat die combinatie van de taal leren en werken, en dus in contact komen met anderen, belangrijk is om versneld te kunnen integreren.”

Het werkt voor iedereen

Als je terugkijkt op de afgelopen jaren. Hoe kijk je dan naar je werk en de integratie van statushouders? Jacqueline: “Wat mij betreft is het belangrijk om mensen zo snel mogelijk te helpen bij hun integratie. Vergeet niet dat ze vaak trauma’s hebben opgelopen door oorlog en geweld. Je helpt deze mensen met werk, Nederlandse taalles en de juiste (psychologische) hulp. En het mooie is, hiermee help je niet alleen de mensen, ook de samenleving als geheel profiteert. Of zoals we bij MidZuid zeggen: het werkt voor iedereen! Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van Rashid die als oorlogsvluchteling vanuit Somalië naar Nederland kwam. Hij levert nu via de groenvoorziening van MidZuid een bijdrage aan onze samenleving. Zijn lach en enthousiasme zijn voor mij een inspiratiebron.”

Wil je meer weten over Rashid Mohamed Mohamud en zijn werk bij MidZuid?

Lees dan hier zijn verhaal!